Spionerende data in je telefoon: weg ermee

17 juni 2022

Bij elk extern bezoekje dat je met je telefoon brengt aan bijvoorbeeld websites of apps kijken er partijen mee die graag gebruik maken van je gegevens. Je wordt als het ware geprofileerd. Met behulp van ‘data-detox’ kun je die meekijkers verwijderen of blokkeren. Bibliotheek Venlo besteedt er de komende week, van 20 tot en 26 juni, aandacht aan. Evenals aan andere digitale uitdagingen.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Bibliotheek Venlo

Het heet feitelijk de ‘Data-Detox Challenge’, een Berlijns initiatief dat door een Fries bedrijf naar het Nederlands werd vertaald. Anke Jacobs, community librarian bij de bibliotheek, legt uit dat het een stappenplan betreft. “Het is een website die je in een aantal stappen duidelijk maakt hoe je telefoon op te schonen. Zodat er vanuit clouds en dergelijke niet continu contact mee kan worden gelegd. Je kunt dat thuis, individueel doen. Maar wij doen het hier, onder meer met een aantal vrijwilligers met kennis van zaken. Er is namelijk een groep mensen die wat huiverig is voor alles wat met digitalisering te maken heeft. Die vinden het prettig als er extra uitleg wordt gegeven.”

Digitale sleutels
Anke vertelt vervolgens waarom het ‘detoxen’ of opschonen van de telefoon belangrijk is. “Stel je installeert een app. Dan volgt de vraag of die jouw locatie mag peilen, of ze toegang krijgen tot je camera, dat soort dingen. Soms is dat onvermijdelijk, in veel gevallen ook niet. Toch drukken veel mensen zonder na te denken op ja. Maar je creëert zo digitale sleutels waarmee allerlei partijen signalen van je telefoon oppikken. Voor browsers geldt hetzelfde. Met als gevolg dat er een digitaal profiel van je ontstaat waar bedrijven bijvoorbeeld met online advertenties op inspelen.”

Huiverig
Bibliotheek Venlo gaat dus aan de hand van de Detox-website mensen helpen bovenstaande situaties te voorkomen. Dat gebeurt door dagelijks een van de stappen van die website door te nemen. Maar er speelt van 20 tot en met 26 juni meer rondom het thema digitalisering bij de bibliotheek, merkt Anke op. “We gaan niet alleen data-detoxen, maar mensen die een beetje huiverig zijn voor alles wat met computers en digitalisering te maken heeft tevens ondersteuning bieden. Dat doen we met workshops. En er is een klik-en-tikcursus voor mensen die nog nooit of zelden met een computer hebben gewerkt. Die geven we trouwens wel vaker. Dat is zo’n beetje de basis voor computergebruik.”

Workshops
Zo komen er, zegt ze, allerlei zaken tijdens de workshops voorbij. Zoals veilig online shoppen en bankieren, het herkennen van onveilige websites, het omgaan met DigiD en het genereren van goede wachtwoorden. Algoritmes komen aan bod – die zijn bepalend voor het ongewenst creëren van een online profiel. Daarnaast is er uitleg over hoe hackers werken en hoe te voorkomen dat zo’n hacker de computer overneemt. En hoe ad-blokkers (die advertentie blokkeren) toe te passen. “Dat alles komt terug in twee geavanceerde workshops waarin we willen aantonen dat de digitale wereld echt niet eng is als je maar goed oplet; het is juist ook heel handig in veel gevallen.”

Basis
Voor de twee workshops, die op dinsdag en donderdag om 19.30 uur plaatsvinden, moeten geïnteresseerden zich opgeven. Voor de ‘Data-Detox Challenge’ en de klik-en-tik-cursus kunnen mensen gewoon binnenlopen. Anke: “En voor andere vragen op computergebied. We zitten op een heel goed herkenbare plek in de bieb. We verwachten weer de nodige aanloop. Dat was eveneens het geval tijdens de coronaperiode – toen dat mocht – omdat mensen die eerder niets met een computer hadden zich vanwege de situatie toen er toch in gingen verdiepen. Het bleek dat ze de basis vrij snel onder de knie hadden. Dat zal nu ook zonder meer lukken.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad