Gemeente Venlo inspecteert en reinigt 70 kilometer riool

23 maart 2023

Het is een van de belangrijkste maar tevens minst zichtbare voorzieningen van de gemeente Venlo, het riool. Venlo heeft in totaal zo’n 700 kilometer riolering liggen. De oudste buizen zijn meer dan 90 jaar oud en liggen onder het Nolensplein in de binnenstad. In een cyclus van 10 jaar inspecteert en reinigt de gemeente jaarlijks 70 kilometer riool. Dit voorjaar wordt daarmee weer een start gemaakt.

Bron en beeld: Gemeente Venlo

Michel Lemmerlijn, Technisch Specialist en Clustercoördinator Stedelijk Water bij de gemeente Venlo. “Een gedeelte van ons riool is vrijvervalriolering, waarbij de zwaartekracht zorgt voor het transport van het afval- en regenwater. Met name in het buitengebied maken we echter voor een groot deel gebruik van mechanische riolering. Daarbij wordt het water met pompen de juiste richting op gestuwd.”

Grondige reiniging
Collega Willy Keulers is beheerder van de vrijvervalrioleringen in Venlo en is verantwoordelijk voor de beoordeling van de leidingen. “We beginnen ieder voorjaar altijd eerst met een grondige reiniging van de leidingen. Ze moeten namelijk schoon zijn om de staat ervan goed te kunnen beoordelen. Zodra we een beeld hebben van de status van het riool, kijken we of er ergens onderhoud of zelfs vervanging nodig is.” Dit voorjaar, zegt hij, worden delen van de riolering in Blerick en Venlo-Zuid gereinigd en geïnspecteerd.

100 jaar
De laatste jaren worden deze onderhouds- en vervangingswerkzaamheden steeds meer integraal aangepakt. In overleg met andere disciplines wordt gekeken hoe werkzaamheden kunnen worden gecombineerd zodat overlast in een straat beperkt blijft. In de regel hoeft een riolering echter niet vaak vervangen te worden. Lemmerlijn en Keulers: “Met name in het centrum van Venlo liggen nog steeds de originele rioolbuizen die er in de jaren 30 van de vorige eeuw zijn aangebracht. Een goede leiding kan wel 100 jaar meegaan, maar soms is vervanging of onderhoud eerder nodig. We proberen de levensduur van de leiding zo goed mogelijk in te schatten, zodat we ze niet te laat, maar ook zeker niet te vroeg vervangen. Als een leiding bijna aan vervanging toe is, controleren we die ook vaker dan eens in de tien jaar. Tegenwoordig vervangen we overigens niet meer zo snel een leiding, omdat we ook een andere manier hebben om de leiding te vernieuwen, ‘relinen’ genoemd. We brengen dan een soort kunststof kous in, die zich tegen de wand van de leiding aanzet. Die methode is stukken goedkoper en de leiding is weer als nieuw.”

Drie p’s
Volgens Keulers is het belangrijk dat mensen af en toe stilstaan bij het belang van ons rioolstelsel. “Rioolstelsels zijn ontstaan doordat artsen ontdekten dat we op die manier ziektes kunnen voorkomen. De volksgezondheid is enorm verbeterd sinds we aangesloten zijn op de riolering.” Daarbij is het ook belangrijk dat mensen beseffen waar het riool voor bedoeld is, merkt hij op. “Enkel voor de drie p’s, namelijk plas, poep en papier”, lacht hij. Maar dan, serieus: “Je merkt dat mensen er nog altijd de gekste dingen ingooien. De laatste jaren wordt er steeds vaker olie en frituurvet door de wc gespoeld. Dat zet zich af tegen de wanden van het riool en we moeten dat vaker wegfrezen om ervoor te zorgen dat het riool openblijft. Voor frituurvet en olie zijn in de gemeente Venlo echter speciale ondergrondse containers.”

Afkoppelen
In de komende jaren wil de gemeente Venlo ervoor zorgen dat bij zo veel mogelijk huizen en straten de afvoer van regenwater wordt afgekoppeld van het riool. Inwoners kunnen hiervoor subsidie krijgen. Lemmerlijn: “Dit is belangrijk voor de toekomst, omdat we steeds vaker te maken krijgen met hevige regenval en daar is het riool niet tegen bestand. Het afkoppelen van regenwater zorgt voor minder druk op het riool en het scheelt ook in de zuiveringskosten, omdat er minder water gezuiverd hoeft te worden. Bovendien komt dit het grondwaterpeil ten goede. We werken nu ook met het cluster Groen samen om op bepaalde plekken ondergrondse bakken onder bomen te plaatsen, die het hemelwater langer kunnen vasthouden en die zo als reservereservoir dienen voor de bomen tijdens droge periodes.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad