Gemeente Venlo zet groenblauwe bril op

26 augustus 2020

De gemeente Venlo presenteert zich graag als circulaire en duurzame stad. Je zou denken dat daar een samenhangend beleid achter zit. Dat was er echter nog niet maar komt er wel met als basis de Agenda Groen & Water zoals die volgende week aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: gemeente Venlo

De Agenda Groen & Water, maakt wethouder Marij Pollux (Duurzaamheid) duidelijk, is geen uitvoeringsstuk maar een leidraad. Het is het resultaat van een in 2016 begonnen traject van onderzoek en het in overleg gaan met onder meer raadsleden, stakeholders en dorps- en wijkraden. Met als uitkomst een  uitvoerig, multidisciplinair stuk. “We realiseren ons te weinig het belang van de functie van groen en water, vinden het normaal in een mooie omgeving te wonen.”

Helder beleid
In die denkwijze is de afgelopen jaren wel een kentering gekomen, geeft Pollux aan. Met al de nodige resultaten. “Het is niet zo dat de duurzaamheid van onze leef- en werkomgeving de afgelopen jaren geen aandacht heeft gehad. Maar dat gebeurde steeds met losse projecten. In de toekomst moet daar helder beleid voor komen. Dat betekent overigens niet dat alle initiatieven van de gemeente komen. Nee, het is juist ook aan burgers en ondernemers om met ideeën te komen. Wij als gemeente bekijken dan hoe we die kunnen faciliteren.”

Hittestress
Pollux erkent dat de agenda nu nog redelijk abstract en veelomvattend is. Wijst op het multidisciplinaire karakter. “Een aangename groen-en-blauwe leefomgeving heeft betrekking op diverse beleidsterreinen. Op duurzaamheid, ja, maar bijvoorbeeld ook op de gezondheid van burgers, op sport, het sociale vlak.” Ze noemt de hittestress van de afgelopen periode in onder meer de Venlose binnenstad. “Je moet gaan bekijken hoe je in de toekomst die binnenstad gaat inrichten met groen en water om daar beter mee om te gaan. Hoe verwerk je veel water bij een stortbui is eveneens zo’n vraagstuk. Of hoe creëer je met meer groen een aangenamere woonomgeving, dat soort zaken.”

Voorbeelden
Hoewel dus breed van opzet, is de agenda tot een aantal kernpunten terug te brengen: het klimaatbestendig maken van Venlo, ruimte maken voor en investeren in groen en water in het stedelijk gebied, en kiezen voor een ecologisch groen- en waterbeheer. Om een en ander te concretiseren noemt Pollux enkele voorbeelden. “Neem het bomenplan in de wijk Q4, opgezet in samenspraak met de bewoners. Daar zijn eerder dit jaar bomen geplant en is gevelbeplanting aangebracht. Groene gevels, dat hebben we in het stadskantoor goed kunnen merken, houden de warmte buiten.”

Groener karakter
Het Kazerneterrein in Blerick noemt ze eveneens een goed voorbeeld. “Daarvoor hebben we heel ambitieuze duurzaamheidseisen opgesteld.” Ze verwijst vervolgens naar het voorplein van het voormalig postkantoor. “Met de transformatie van postkantoor naar museum Van Bommel Van Dam wordt eveneens dat voorplein aangepakt. Dat is nu heel stenig, maar krijgt een veel groener karakter. Iets wat je ook al ziet bij het tweede deel van Deken van Oppensingel. Daar krijgen de bomen meer ruimte en is extra plek voor groen gecreëerd.”

Structuur
De Venlose gemeenteraad krijgt nu de vraag voorgelegd of ze zich in de Agenda Groen & Blauw kan vinden. Pollux is wat dat betreft hoopvol gestemd. “Zoals gezegd, aandacht voor duurzaamheid, voor het milieu, die is er al. Daar willen we nu structuur in aanbrengen. Zodat die aspecten bij ieder project worden meegenomen. Niet alleen bouwprojecten maar ook bestaande situaties die om verbetering vragen worden dan allemaal door een groenblauwe bril bekeken.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad