“Integratie dient van onderuit te gebeuren”

18 november 2019

Zeven organisaties stuurden onlangs een brandbrief naar de Venlose gemeenteraad. Boodschap van de brief: het huidige integratiebeleid voldoet niet en kan leiden tot ‘nieuwe armen’. De organisaties willen graag met de gemeente in gesprek om verbeterpunten te bespreken.

Tekst; Jac Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag

De organisaties achter de brief zijn stichting Syriërs voor Nederland, stichting Wachm, stichting Noemidia, Provinciaal Platform Diversiteit, de Alevitisch Culturele Vereniging en stichting ’t Groenewold. Piet Linders, coördinator van ’t Groenewold vertelt dat de organisaties het gemeentelijk integratiebeleid van de laatste 15 jaar onder de loep hebben genomen. “We hebben een en ander op een rij gezet, gekeken wat is bereikt en welke wensen er liggen. Vooral vanuit het oogpunt mee te willen denken.” De conclusie is, zegt hij, dat het gevoerde beleid te weinig heeft opgeleverd.

Vrees
Daarbij is volgens Linders rekening gehouden met het feit dat de middelen om iets te bereiken soms beperkt zijn. Maar er zijn veel zaken, geeft hij aan, die met de beschikbare middelen beter kunnen. “Het beleid is te eenzijdig, sluit niet aan bij de doelgroep. Mensen laten integreren is meer dan ze aan het werk krijgen. Want lukt dat niet, dan vallen ze buiten de boot. Je moet veel meer oog hebben voor sociaal-economische en maatschappelijke aspecten.” In de brief wordt de vrees uitgesproken dat een deel van nieuwe Venlonaren met een niet Westerse achtergrond, arbeidsmigranten en statushouders, dreigt af te glijden naar bijstandsniveau en eronder. Linders noemt ze de ‘nieuwe armen’.

Kleine projecten
Hij beseft terdege dat het niet alleen de rol van de gemeente is om integratie beter te laten verlopen. “Vandaar de brief.  We willen als organisaties graag meedenken over nieuwe initiatieven die verder gaan dan werk en taal. Natuurlijk zijn dat twee heel wezenlijke aspecten, maar integratie dient vooral van onderuit te gebeuren, vanuit de maatschappij. Betrek daarom bijvoorbeeld verenigingen en buurten erbij. En besteed ook aandacht aan zaken als gezonde voeding, onderwijs, gezondheidszorg en sociale activiteiten. In kleine projecten, zodat de nieuwe Venlonaren als vanzelf onderdeel van de maatschappij worden. Dus ja, daar speelt de gemeente een belangrijke rol in. Zij maken het beleid. En zoals aangegeven, dat moet beter.”

Basis
De basis is er volgens Linders. “Er zijn in de afgelopen 15 jaar diverse onderzoeken gedaan en beleidstukken opgesteld waaruit kan worden geput. Verder is er veel kennis en kunde in de samenleving aanwezig. Wij, als bezorgde organisaties, willen met de brief laten zien dat we graag samen met de gemeente willen toewerken naar een nieuw, verbeterd integratiebeleid.”

Op het netvlies
Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de brief scherp op het netvlies staat en dat er over de inhoud ook al met enkele van de briefschrijvers is gesproken. “We blijven ons inzetten om inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee te laten doen in de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk dan wel via andere mogelijkheden. Dat geldt ook voor statushouders en andere nieuwkomers. Daarover voeren we onder meer binnen de regio overleg en zijn in gesprek met de provincie en bijvoorbeeld woningcorporaties, werkgevers, ondernemerscollectieven en belangenbehartigers.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

‘Het vrijwilligersteam van de Venloop is één grote familie’

‘Het vrijwilligersteam van de Venloop is één grote familie’

Geen enkel evenement kan zonder steun van vrijwilligers. Ook de Venloop niet. De populariteit van het evenement is in ruim 15 jaar explosief gegroeid. Ondanks het feit dat corona de afgelopen twee jaar voor een korte onderbreking zorgde, nemen dit weekend weer...