“Landelijk vuurwerkverbod heeft geen zin, dat moet je op Europees niveau regelen”

7 januari 2020

Landelijk was het in de nacht van oud op nieuw op veel plekken in ons land weer hommeles. Doden door vuurwerk, gewonden door vuurwerk, allerlei vormen van geweld… Met opnieuw de roep om een landelijk vuurwerkverbod. In Venlo bleef het, net als in de rest van Limburg, relatief rustig. Wordt de Venlose vuurwerkafsteker nu de dupe van dat mogelijk landelijk vuurwerkverbod?

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Peter Janssen

De Venlose burgemeester Antoin Scholten zei eind vorige week in De Limburger dat Venlonaren oud op nieuw vooral op een gezellige manier vieren, zoals ze carnaval vieren. Volgens de politie waren er in Venlo niet veel meer opstootjes en vechtpartijen dan tijdens een reguliere uitgaansavond.

Bureau HALT
De Politie Venlo-Beesel laat op haar Facebook-pagina weten dat er in totaal 167 meldingen over vuurwerkoverlast zijn binnengekomen, dat 25 minderjarigen zijn doorverwezen naar bureau HALT vanwege bezit van illegaal vuurwerk of vroegtijdig afsteken van vuurwerk en dat 8 meerderjarigen zijn bekeurd voor vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Dat lijken relatief lage cijfers. Zeker in de wetenschap dat er al vanaf Kerstmis in toenemende mate (illegaal) vuurwerk wordt afgestoken.

SEH
Nog meer cijfers komen van de SEH (Spoedeisende Hulp) van Viecuri Medisch Centrum in Venlo. Daar kwamen 5 mensen binnen met vuurwerkgerelateerde verwondingen. Er waren 5 alcoholgerelateerde patiënten en enkele mensen met andere verwondingen. Niet veel meer of minder dan andere jaren, laat een woordvoerster weten. Wel waren er vanwege de mist ’s avonds een aantal verkeersongelukken waarbij enkele gewonden vielen die naar de SEH werden gebracht.

Krappe meerderheid
Relatief rustig in Venlo dus, maar waar vuurwerk – zoals elders ook het geval is – voor veel mensen plezier oplevert, zullen er ook veel mensen (en dieren) zijn die het maar niets vinden en die uitkijken naar het moment dat er een eind komt aan het geknal, geknetter en gesis. En onrust of niet, een vuurwerkverbod met alleen vuurwerk op aangewezen plekken en door aangewezen personen zou een prima oplossing zijn, zo vinden steeds meer mensen en inmiddels ook een krappe meerderheid in de Tweede Kamer.

Politiek
En in Venlo? De burgemeester wil zich er nog niet over uitlaten, zo maakt een woordvoerder van de gemeente duidelijk. Hij voert eerst intern overleg en overleg met andere burgemeesters. Andere geluiden uit de politiek dan? De fractie van EENLokaal laat weten dat een situatie waarin alleen gecontroleerd vuurwerk wordt afgestoken slechts realiseerbaar is indien er een landelijk verbod op knalvuurwerk en gevaarlijk overig vuurwerk komt. “Aansluitend op een dergelijk algemeen verbod kunnen gemeenten dan lokaal binnen de dan geldende regelgeving zelf vuurwerkshows organiseren.”

Horrornacht
De Venlose PvdA-fractie geeft aan dat ze, omdat het draagvlak voor vuurwerk afneemt en de regels door grote groepen worden genegeerd waarbij artsen zelfs spreken van een ‘horrornacht’, komende maandag tijdens het fractieoverleg de discussie zal voeren over een verbod van consumentenvuurwerk en wellicht te komen tot gebiedsgerichte vuurwerkshows. “Om deze discussie goed te voeren hebben wij aan het college de vraag voorgelegd welke bevoegdheden we als lokale overheid hebben. Verder zullen we het standpunt afwachten van de Tweede Kamer en de regering, daar waar het gaat om de discussie over landelijk beleid, voordat we een definitief standpunt innemen.”

Niet verdwijnen
Tot slot een reactie uit de vuurwerkverkopende branche in Venlo. “Het probleem zit vooral in het illegaal vuurwerk en veel minder in het legaal consumentenvuurwerk. Een landelijk verbod heeft geen zin, dan halen de mensen het bijvoorbeeld in Duitsland, of in België, waar je het hele jaar door vuurwerk kunt kopen. Dus moet je het op Europees niveau regelen. Dat zal overigens de problemen wat verminderen, maar ze zullen niet verdwijnen.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

Bowie in Venlo

Bowie in Venlo

Column: Jac Buchholz | Beeld: Peter Janssen David Bowie kwam voorbij. Op televisie uiteraard – stel je voor, het zou wat zijn. Terug in de tijd, een optreden tijdens zijn Ziggy Stardust-tour in de Hammersmith Odeon. Voorafgaand aan afsluiter Rock ‘n’ Roll Suicide...