Presentatie begroting gemeente: “Venlo moet groener en schoner”

8 oktober 2020

Meer groenonderhoud, het aanpakken van zwerfafval, het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en meer oog voor het behouden en benutten van erfgoed. Het zijn een aantal punten uit de begroting 2021-2024 van de gemeente Venlo zoals die vandaag, 8 oktober, door de wethouders Ad Roest (Financiën) en Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn en Onderwijs) is gepresenteerd.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Ondanks de onzekere tijden heeft het gemeentebestuur van Venlo toch een sluitende begroting kunnen realiseren, zo begint wethouder Frans Schatorjé. Een begroting waarvoor nogal wat input uit de samenleving is gekregen, zegt hij. Zoals over het groenonderhoud en zwerfafval. “We trekken eenmalig 3,6 miljoen uit om daar een extra impuls aan te geven. Een aantal jaren geleden moest daar nog op worden bezuinigd, maar nu is er weer ruimte er meer aandacht aan te geven. Een wens van veel inwoners.”

Investeren
Het college, geeft Schatorjé aan, gaat ook nadrukkelijk investeren – juist nu, vindt hij. In het upgraden van de bedrijventerreinen en de industriehaven bijvoorbeeld. In extra velden en kleedlokalen op Sportpark Vrijenbroek. En er is 15 miljoen euro beschikbaar voor een nieuw zwembad De Wisselslag. Verder gaat er 10 miljoen euro naar diverse basisscholen. “De gebouwen van die scholen zijn gedateerd. Die moeten we renoveren zodat het weer gezonde, moderne onderkomens zijn.”

Bibliotheek
Wat de huidige situatie betreft, er is een coronapot gecreëerd van 2 miljoen euro, vertelt wethouder Ad Roest. Is dat niet wat weinig? “Het is extra. De huidige ondersteunende maatregelen worden door de landelijke overheid gefinancierd. De 2 miljoen kunnen we aanvullend inzetten.” Voor erfgoed is 200.000 euro vrijgemaakt. Roest: “Nee, ook dat is niet weinig, het is vooral om te faciliteren, om onderzoek te doen. Als het daadwerkelijk wordt uitgevoerd zijn daar andere potjes voor, subsidies en dergelijke.” De Bibliotheek krijgt een structurele verhoging van 140.000 euro, met name bedoeld voor de nevenvestigingen in de diverse stadskernen.

Kaders
Roest legt uit dat bij het opstellen van de begroting duidelijke kaders zijn gesteld. “Dat is gebeurd aan de hand van vragen als ‘wat doen we’, ‘hoe doen we het’ en ‘wat als we iets niet doen’. Die aanpak leidt ertoe dat we waar nodig kunnen bijsturen.” Ja, hij is er samen met de rest van het college trots op dat de financiële situatie van Venlo de afgelopen twee jaar is verbeterd. “Er zijn gemeenten waar je andere geluiden hoort. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we ondanks de coronacrisis niet in de problemen zullen komen.”

Winkelgebieden
Tot slot nog de kernwinkelgebieden in Venlo, Blerick en Tegelen. Die moeten toekomstbestendig worden gemaakt. Schatorjé en Roest geven aan dat daar 2 miljoen euro voor is gereserveerd. Daarvan wordt volgend jaar 1,5 miljoen uitgegeven, het restant het jaar daarop. “Belangrijk is om de winkelstraten nog aantrekkelijker te maken voor ondernemers en bezoekers. Dat doe je onder meer door de leegstand aan te pakken. Ja, dan kun je denken aan het transformeren van winkels naar woningen, om het winkelgebied compacter te maken. Zo zijn er nog andere maatregelen te nemen. Daarover is wethouder Erwin Boom al volop in gesprek met Venlostad.com en andere belanghebbende partijen. Met deze begroting zorgen we ervoor dat plannen die daar uit voortkomen kunnen worden gesteund en gefaciliteerd.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad