Presentatie coalitieakkoord Venlo: “gezocht naar een zo breed mogelijk draagvlak”

13 mei 2022

Formateur Frans Schatorjé van EENlokaal presenteerde vandaag, 13 mei, het Venlose coalitieakkoord. Ook de vijf beoogde wethouders werden bekendgemaakt. Het akkoord borduurt in grote lijnen voort op de plannen van de vorige, eveneens door EENlokaal geleide coalitie. Maar er zijn ook accentverleggingen. Onder andere dat er meer moet worden gebouwd, tijdelijke en permanente huisvesting.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

‘Samen verder bouwen aan een gezond Venlo’ luidt de titel van het akkoord. En die is niet zomaar gekozen, merkt Frans Schatorjé op. Er staan vier kernwoorden in zegt hij. Bouwen, benoemt hij bewust als eerste, want daar ligt een belangrijke taak. En daarnaast de woorden ‘verder’, ‘samen’ en ‘gezond’. “Ik ga niet het hele akkoord met u doornemen, dat komt nog”, zegt Schatorjé dan tegen de aanwezige raadsleden en beoogde wethouders. “Ik licht er enkele belangrijke zaken uit.”

Goed geluisterd
Hij wijst eerst op het feit dat hij enkele weken geleden goed naar informateur Ted van de Loo heeft geluisterd. Die gaf het advies om tijdens de formatie niet alleen met de coalitiepartijen, maar ook met de oppositiepartijen in gesprek te gaan. “Daar heb we ons aangehouden. Sterker nog, we hebben met nog veel meer andere partijen gesproken en zijn zo op zoek gegaan naar een zo breed mogelijk draagvlak voor het akkoord.”

Snel en meer bouwen
Dan wijst hij op een van topprioriteiten in het akkoord. “Er zal meer gebouwd moeten worden. Vooral voor starters, studenten, internationale werknemers en, met het oog op de oorlog in Oekraïne, voor vluchtelingen. En dat moet snel gebeuren. Dus moet je onder meer kijken naar gebouwen die getransformeerd kunnen worden. Naar aanvullende nieuwbouw. Daarbij zullen we grote marktpartijen als ontwikkelaars nodig hebben, maar eveneens oog moeten hebben voor particuliere initiatieven.” Hij gaat uit van zeker één, maar waarschijnlijk meer wooncomplexen van tijdelijke aard.

Maatwerk
Het woord ‘verder’ in de titel van het akkoord verwijst volgens Schatorjé naar het verder uitwerken van al bestaande plannen. Zoals het aanpakken van de laaggeletterdheid, die in Venlo relatief hoog is. Het versterken van de burgerbetrokkenheid en de samenwerkingsagenda zijn eveneens aandachtpunten. “Daar zullen we als gemeentelijke organisatie meer maatwerk voor moeten bieden.” Het versnellen van de hoogwaterbescherming krijgt ook prioriteit, evenals regionale samenwerking. “Die houdt niet op aan de grens.”

Ambities
Dan gezond. Dat wijst onder meer op de voedselagenda, zegt Schatorjé. “Het blijft ons streven inwoners van Venlo zo gezond mogelijk te laten opgroeien en leven.” Gezond betekent volgens hem eveneens schoon, circulair en duurzaam. Het aanpakken van zwerfafval blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt. En Venlo zal zich nog nadrukkelijker als circulair en duurzaam gaan profileren. “Zo hebben we heel wat ambities in het akkoord verwerkt. Die willen we samen met de raad, maar tevens andere partijen in Venlo de komende vier jaar verder uitwerken.”

Tot slot overhandigt Schatorjé het coalitieakkoord aan de vier fractieleiders van de coalitiepartijen en vervolgens aan de kandidaat-wethouders: Marij Pollux, Erwin Boom, Tom Verhaegh, Jacques Smeets. Zelf completeert Schatorjé het rijtje kandidaten. Volgende stap is, zo rond hij af, dat de gemeenteraad zich op 25 mei over het akkoord uitspreekt. De beoogde wethouders worden daarna op 31 mei geïnstalleerd.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad