“Venlo floreert en blijft floreren”

29 april 2021

Volop aandacht voor de wijken en dorpen binnen de gemeente Venlo en zeker voor de Venlose binnenstad, een verdere voortzetting van de bouwopgave, plannen voor het voormalig veilingterrein aan de Tegelseweg en ook de komende twee jaren geen stijging van de woonlasten als een warm gebaar naar alle inwoners. Het Venlose College van B&W presenteerde gisteren de kadernota, zeg maar hun beleid voor de komende jaren in hoofdlijnen.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag

Voorafgaand aan de presentatie van de kadernota aan de gemeenteraad, gaven de wethouders Ad Roest en Frans Schatorjé namens het college toelichting aan de pers. Beide heren zitten er opgeruimd bij want de boodschap die uit de stukken naar voren komt is in grote lijnen positief. Zeker voor wethouder van financiën Roest die in een kleine vier jaar tijd een fors miljoenentekort wist om te bouwen naar een voorlopig positief resultaat van 14 miljoen euro. “Let wel, het is maar een paar procent van de begroting”, blijft hij voorzichtig.

Volop gebouwd
Dat alles ondanks maar ook een beetje dankzij corona. Want waar bijvoorbeeld parkeerinkomsten fors terugliepen, daar werd bijvoorbeeld ook minder hulp ingeroepen binnen het sociale domein. Beide heren bestrijden ook de beeldvorming dat er niet wordt gebouwd. “Er is wel zeker gebouwd en mede dankzij de uitbreiding van het aantal woningen, waardoor meer inkomsten, kunnen we de woonlasten de komende twee jaar bevriezen.” En er gaat ook nog volop gebouwd worden, geven ze aan, onder meer verwijzend naar Q4 en het Kazernekwartier.

Binnenstad
Schatorjé bevestigt vervolgens dat er ook weer alle aandacht is voor de wijken en dorpen in de gemeente. Die wat meer de regie moeten nemen. “Daar zijn we al mee begonnen; de wijk Vastenavondkamp is wat dat een voorbeeld van hoe bewoners zelf zaken oppakken en aansturen. Dat gaan we uitrollen naar andere wijken en dorpen. Nee, niet overal met dezelfde aanpak, iedere wijk, ieder dorp heeft zijn eigen karakter. Bewoners kunnen initiatieven aandragen en wij bekijken dan of en welk budget we ervoor vrij kunnen maken.” Veel aandacht, vervolgt hij, ook voor de Venlose binnenstad, het meest in het oog springende bedrijfsterrein van de stad. Dat moet naast aantrekkelijk winkelgebied ook worden versterkt tot aangenaam woon- en verblijfsgebied waar zowel de Venlose, regionale als een bredere groep Duitse consumenten zich prettig voelt.

Uitbreiding HAS
Verder wordt er werk gemaakt van de herontwikkeling van het voormalige veilingterrein aan de Tegelseweg, met als speerpunten onderwijs en gezondheid. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken welke mogelijkheden er op die locatie zijn voor de uitbreiding van twee buren: Fontys Hogescholen, in combinatie met Gilde Opleidingen, en VieCuri Medisch Centrum. Op de vraag of dat eveneens geldt voor de snelgroeiende HAS antwoorden de beide wethouders ontkennend. “De HAS gaat uitbreiden op de eigen locatie. Aan de achterzijde, de Dominicanenstraat, is nog de nodige ruimte om te bouwen. Daarover zijn we met de eigenaar van het pand in overleg. We willen van die achterkant ook een voorkant maken en zo de omgeving aantrekkelijker maken.”

Gespreid bedje
Zo komen er nog tal van andere onderwerpen aan bod in de kadernota, van het terugdringen van laaggeletterdheid en het verder verminderen van het aantal vroege schoolverlaters tot de tunnel onder de Vierpaardjes. Terugkijkend, concluderen Roest en Schatorjé namens hun medebestuurders, kunnen ze vaststellen dat Venlo er een jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen beter op staat. De gemeente is financieel gezond en een volgend stadsbestuur “komt in een gespreid bedje”. Het is nu aan de gemeenteraad om daar eind mei hun eigen oordeel over te vellen.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad