D’n Berg op: ‘Onder de huidige coronamaatregelen komt het voortbestaan van VVV echt in gevaar’

18 september 2020

Hoewel iedereen blij is dat de bal weer rolt, maken veel clubs zich ondertussen zorgen over hun financiële huishouding. Joep Schreuder, verslaggever bij Studio Sport sprak verleden week al de onheilsboodschap uit dat dit misschien wel de laatste competitie in deze vorm is. Te veel clubs komen door de dalende inkomsten serieus in de problemen. Ook bij VVV-Venlo maken zich zorgen over de huidige situatie. Duurt deze te lang, dan ziet de toekomst er niet positief uit.

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag en VVV-Venlo

“Onze sponsoren mogen met vier personen in één auto naar het stadion rijden. Als ze deelnemen aan het diner voor de wedstrijd, moeten wij ze opsplitsen in tafels van twee bij twee personen. Op het moment dat ze de businesstribune oplopen, zijn we gedwongen de groep nog een keer te splitsen in vier keer één persoon. Wij krijgen de puzzel vrijwel niet gelegd, laat staan het goed aan onze achterban uitgelegd.” Niels Mulders zucht eens diep. De Commercieel Manager van de Venlose Eredivisieclub geeft toe wel eens slapeloze nachten te hebben over de huidige situatie. “Dit is aan iemand met gezond verstand niet meer fatsoenlijk uit te leggen.”

Competitievervalsing
Bijkomend probleem volgens Mulders is dat bepaalde veiligheidsregio’s meer toestaan dan anderen. “Dan is er dus eigenlijk sprake van competitievervalsing. In onder andere Rotterdam, Emmen en Eindhoven mogen procentueel gezien meer mensen het stadion in dan bij ons. Daar kunnen supporters en sponsors twee aan twee zitten. Zij mogen per wedstrijd dus meer supporters en sponsoren toelaten. Daardoor stijgen ook de inkomsten. Wij hebben al vele voorstellen richting de veiligheidsregio Limburg Noord en de gemeente Venlo gedaan. Die wilden écht wel met ons meedenken, maar helaas zijn daar tot op heden nog niet de door ons vurige gewenste aanpassingen van gekomen. Bijvoorbeeld het in onze ogen vernieuwende en veilige plan van kuchschermpjes tussen stoelen. Dat heeft helaas ook géén doorgang mogen vinden. Ik heb nu het gevoel dat we op alle gebieden het braafste jongetje van de klas zijn. Er moeten toch ook andere mogelijkheden zijn om op veilige wijze toch meer mensen toe te laten. Ja, daar denken wij serieus over na. Het voortbestaan van de club komt anders echt in gevaar.” Waarom Mulders dat zegt, lees je af aan de harde cijfers.

Cijfers
Kijkend naar deze cijfers. Bij Sparta Rotterdam was afgelopen weekend sprake van een bezettingsgraad van 35.7 procent. Bij Emmen, Groningen, RKC en Twente lag dat percentage tussen de 25 en 30 procent. In Stadion de Koel is het vanwege de huidige maatregelen minder dan 20 procent. Waar reguliere seizoenkaarthouders bij VVV de kans hebben om bij de helft van de wedstrijden aanwezig te zijn, ligt dat cijfer voor sponsoren van de Venlose club beduidend lager. De geldschieters kunnen op dit moment slechts 25 procent van de duels in het stadion bekijken. Van de 1355 beschikbare stoelen op de businesstribune mogen 267 stoeltjes bezet zijn. Mulders: “Iedere wedstrijd dat een sponsor niet aanwezig kan zijn, krijgen ze een korting van 5 procent van het huidige sponsorbedrag voor volgend seizoen. Als iedere geldschieter dus tien tot twaalf duels mist, spreken we al over een korting van vijftig tot zestig procent op het bedrag voor seizoen 2021-2022. Dan kelderen onze inkomsten dusdanig hard dat er te weinig geld binnenkomt om op een aanvaardbaar niveau in de Eredivisie voetbal te blijven spelen. Onze reguliere supporters zijn enorm belangrijk, maar bij de sponsoren gaat het om hogere bedragen (50% van de begroting). De ondernemers zelf lopen in principe geen risico met hun sponsorbedrag vanwege de compensatieregeling. Voor de club heeft het duidelijk wel forse consequenties.”

Sfeer en beleving
Veel sponsoren zijn de club dit seizoen trouw gebleven, maar hoe sterk blijft die liefde als ze nauwelijks het stadion mogen bezoeken? Is er dan sprake van een nieuwe gewenning en verdwijnt de factor voetbal uit beeld? Behalve het niet bezoeken van wedstrijden, is namelijk ook de sfeer en beleving rondom de duels beduidend anders. Het zakelijke diner voor de wedstrijd kan door minder mensen bezocht worden. Er mogen in de Rabobank Businesslounge minder gasten naar binnen. En van het informele netwerken voor- en na de wedstrijden blijft eveneens weinig over. En juist dat aspect is voor veel sponsoren van groot belang. “Wij proberen onze gasten zo veel mogelijk tegemoet te komen door bijvoorbeeld drankjes op de tribune te serveren. Maar gezelligheid en beleving kun je niet serveren. De mensen moeten dusdanig ver uit elkaar zitten dat van een babbeltje onder de wedstrijd bijna geen sprake kan zijn. Natuurlijk vinden wij veiligheid en gezondheid het allerbelangrijkste, maar wij zien ook dat er meer mogelijk is dan nu wordt toegestaan. Daar willen we graag op inspelen.”

Met twee maten meten
Een stukje ongehoorzaamheid dus en meer supporters toelaten? “Afgelopen week hebben we de situatie in andere stadions goed bestudeerd,” aldus Mulders. “Komende week spelen de andere clubs een thuiswedstrijd en bekijken we hoe de situatie daar is. Hoe meer clubs het toestaan om twee aan twee te zitten, hoe sterker we staan in ons verzoek om dit ook in De Koel door te voeren. Onze supporters en sponsoren zien die beelden ook. Tevens zien ze hoe op andere plekken wél meer mogelijk is en er dus met twee maten wordt gemeten. Je hebt kans dat ook zij opstandig worden en hun eigen plan trekken. Is het dan niet veel veiliger om het als club zelf te organiseren zodat de veiligheid en de gezondheid geen moment in gevaar komt?”

Volgens Mulders is het niet meer aan mensen te verkopen dat ze niet twee aan twee in het stadion in de buitenlucht mogen zitten als het wel mag op terrassen, in auto’s en in het openbaar vervoer. Vergeet bovendien niet de hectiek in veel drukke winkelstraten. “Wij zijn van mening dat in ons stadion voldoende ruimte is voor meer toeschouwers. Wanneer we telkens tegen de gestelde grenzen oplopen, worden we daar behoorlijk moedeloos van. Zeker als we zien wat in andere steden in het land wel mogelijk is én hoe in andere stadions geplaceerd wordt. Ik heb dagelijks contact met collega’s van andere clubs. Zij geven aan dat het daar gewoon mogelijk is. Wij willen ook graag de grenzen opzoeken en hier zo snel mogelijk actie op ondernemen, zodat we zoveel mogelijk sponsoren en supporters tevreden kunnen houden. Anders wordt het op termijn écht een onhoudbare situatie voor VVV-Venlo.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad