Het belang van Street Culture: ‘Uit deze generatie staan in de toekomst nieuwe helden op’

15 juni 2022

Voor alle betrokkenen binnen de Venlose Street Culture community was het Urban Summer Festival Kabamm! dat afgelopen weekend op de Maasboulevard plaats vond een nieuwe belangrijke stap op weg naar waardering voor deze subcultuur. Alle disciplines werken al vele jaren aan erkenning van hun passie. Dans, rap, sport, theater of welke vorm dan ook; ze hopen dat hun huidige plek aan de rand van de maatschappij verschuift naar een concrete centrale locatie binnen de gemeente waar ze verder kunnen groeien.

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: Peter Janssen

Belangrijke rollen bij het om aandacht vragen voor de ontwikkeling van de Venlose Street Culture zijn weggelegd voor Sikko Cleveringa, als eigenaar van Community Arts XL actief bij het Platform Street Culture, en kwartiermaker Angelo Martinus. Zij vertellen deze week in de rubriek KunstVanbinnen over de stappen die in de afgelopen jaren zijn gezet en waarom deze diverse uitingen van sport en kunst zo essentieel zijn om hoog op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten.

Stimuleren
In de nieuwe cultuurvisie van mei 2020 heeft de gemeente gekozen voor een integraal beleid met een grote waardering voor ‘Het cultureel vermogen van Venlo’. Dit is vertaald naar twaalf speerpunten voor een sterke wederkerige relatie tussen cultuur en de verschillende gemeentelijke programma’s. Uit de rapportage blijkt dat op alle twaalf de speerpunten belangrijke resultaten zijn geboekt. Een goed voorbeeld was de Urban Summer Tour die in 2021 plaatsvond. De gemeente Venlo ziet voldoende redenen om deze ontwikkeling te stimuleren, te faciliteren en vertrouwen te geven. Urban communities zoals een skate- en BMX-scene of een rap scene zijn in principe ‘vitaal en veerkrachtig’ (vertrekken vanuit behoefte en talenten), ‘verbindend en vindbaar’ (cultureel divers, inclusief en ‘samen redzaam’), ‘variërend naar vermogen’ (met veel ruimte en tolerantie voor ‘eigenheid’) en ‘veilig en vertrouwd’ (met positieve rolmodellen en sociale veiligheid).

Organisch proces
Sikko Cleveringa was blij met het succes van zowel de Urban Summer Tour als van Kabamm! “De hele ontwikkeling van de Venlose Street Culture is eigenlijk een organisch proces. Alle losse disciplines hebben zich de afgelopen decennia op eigen wijze ontwikkeld. Ieder met een eigen plek en doel. In die doelen schuilen echter vele overeenkomsten. Het gaat om bewegen, jezelf ontwikkelen, persoonlijke groei. En het zijn ieder voor zich allemaal subculturen met een scherp randje waarover nog de nodige vooroordelen en onwetendheid bestaan. Na het succes van de Urban Summer Tour 2021 hebben wij gezegd: organiseer een event waar alle disciplines samen komen, maar waar de leden wel hun eigen ding kunnen doen. Daaruit is het Urban Summer Festival van afgelopen weekend ontstaan. En dat bleek nog een groter succes dan waar we vooraf op gehoopt hadden. Ik was er als medeorganisator maanden intensief mee bezig. En nu zit ik hier op het terras van de Maaspoort met jou van een drankje te genieten en ondertussen loopt het festival als een trein.”

Meer erkenning
Cleveringa hoopt dus dat het succes van beide events leidt tot meer erkenning. “Zowel de Urban Summer Tour als Kabamm! bewijzen dat de hele Venlose Urban Community volwassen is geworden. In het verleden was de skatehall Blender de place to be voor deze scene. De vorige generatie van deze community is daar opgegroeid. Nu is er weer een nieuwe groep die verspreid over de gemeente hun plek probeert te vinden. Aletta Smit, met wie ik dit festival organiseer, speelt met haar Urban Dance Studio tegenwoordig een belangrijke rol. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld jongerencentrum Jacx en Minded Motion in Panningen; zij zijn gespecialiseerd in free running. Zo zijn er meer plekken, maar het is nog te versnipperd.” De Venlose Street Culture community is in feite ongeorganiseerd en mist een eigen plek. Bovendien zijn er geen echte opleidingen of andere noodzakelijke voorzieningen, zo laat kwartiermaker Angelo Martinus weten. “Het is voor jongeren essentieel om bezig te zijn met bewegen en hun eigen ontwikkeling. In alle disciplines schuilen elementen van sport of van kunst en cultuur. De verantwoordelijkheid om deze scene serieus te nemen komt deels voor rekening van de gemeente. Daarvan is men zich in Venlo gelukkig wel bewust.”

Prominente plek
Om de volgende stap te zetten is het noodzakelijk dat bij politici en andere beleidsmakers een knop omgaat. Een beweging die volgens Cleveringa al in gang is gezet, maar er is volgens hem meer nodig. Daarom is tevens de rol van Angelo Martinus essentieel. Hij heeft 20 jaar ervaring op het gebied van Urban en Street Culture in plaatsen als Eindhoven, Heerlen en Weert. Volgens hem is de gemeente Venlo zich bewust van het feit dat deze counter-culture een steeds prominentere plek in de samenleving inneemt. Vooral bij jongeren. “Politici en ambtenaren pakken dit echt heel serieus op. Zij willen nu weten waar de behoefte ligt vanuit deze community en welke rol zij als gemeente daarin kan spelen. In mijn rol als aanjager en verbinder ontwikkel ik een beter beeld van de potentie van Urban Culture binnen Venlo. Het is mijn taak om de wensen vanuit de community te vertalen naar een goed beleid. Bovendien heb ik ervaring in het schrijven van beleidsplannen. Het is mijn taak om datgene wat op straat gebeurt te vertalen in beleidsplannen. Het moet echter wel gericht zijn op de situatie in Venlo. Eindhoven is Eindhoven. Weert is Weert. Iedere gemeente heeft zijn eigen scene en mensen. Die zorgen voor een unieke situatie waarmee ik aan de slag ga.” Martinus laat weten dat hij aangenaam verrast is door de positieve vibe die in Venlo heerst. “Eigenlijk waren alle partijen die ik in de afgelopen maanden gesproken heb enthousiast, heel open en bereid de samenwerking aan te gaan. Het stemt mij trots wat tot nu toe bereikt is.”

Geen competitief element
Hoewel er dankzij de inbreng van BMX, Free Running en skaten dus duidelijk sprake is van een sportief aspect, is er volgens Martinus binnen Urban Culture echter vaak geen sprake van een competitief element. “De jongeren leren van elkaar. Er is bijvoorbeeld geen leerling-meester verhouding. Natuurlijk zijn er wedstrijden waarbij een winnaar wordt uitgeroepen, maar die persoon hoeft volgens de anderen niet de beste te zijn. Het gaat om unieke skills en vaardigheden. Wie heeft bijvoorbeeld de beste, innovatieve twist. Dat maakt indruk bij deze generatie. De gunfactor is enorm groot bij deze community. Het gaat erom dat deelnemers elkaar verder kunnen helpen. Dat is anders dan het competitieve verband bij topsport. Er zijn mensen die daarom minderwaardig over deze takken van sport doen, maar die begrijpen niet wat jongeren belangrijk vinden. Het is een compleet andere beleving. Wie iets nieuws of tofs heeft bedacht krijgt het grootste applaus. Die filmpjes gaan massaal rond via social media. De winnaar krijgt minder aandacht. Ook dat aspect moet beleidsbepalers aanspreken. Nu komt de eerste generatie wethouders die is opgegroeid met de Wu Tang Clan of zelf actief is geweest met skaten. Over een aantal jaren zijn er volop politici die het belang van Street Culture begrijpen, dat erkennen en zich er sterk voor maken. Gelukkig zie ik die ontwikkeling ook in Venlo.”

Beleidsmatig oppakken
Sikko Cleveringa is eveneens trots op de stappen die de gemeente Venlo op het gebied van Street Culture heeft gezet. “Alle betrokkenen zijn met veel mooie zaken bezig. Het is mijn taak om dit beleidsmatig in plannen te verpakken en de juiste condities te creëren zodat er geld vrijkomt om plannen tot uitvoering te brengen. Als de financiën eenmaal geregeld zijn, maakt dat de weg vrij voor andere mensen om zaken te concretiseren. Denk aan het vinden van een vaste locatie voor deze community. Zo ging het in 2021 bij de Summer Tour en ook dit jaar bij de organisatie van het Urban Summer Festival. Daardoor hebben we veel sympathie gewonnen, begrip gekweekt en kunnen we verder groeien.” Het hebben van een eigen prominent plek is volgens Cleveringa bovendien duurzaam en zorgt voor extra energie.

Eigen wensen en behoeften
Angelo Martinus hoopt van zijn kant dat alle verschillende disciplines binnen de Venlose Street Culture community bereid zijn gezamenlijk op één plek te verblijven. “Het zijn echt allemaal heel verschillende disciplines. Een baan voor skaters is anders dan een baan voor BMX’ers. Er is een enorme diversiteit. Voetballers, handballers en hockeyers hebben ook hun eigen wensen en behoeften. Daarom is het zaak dat goed naar alle betrokkenen geluisterd wordt. Hoe ga je de beschikbare vierkante meters per discipline verdelen? Ambtenaren beschikken misschien nog niet over de juiste kennis, daarom is het goed dat professionals als Sikko en ik, die bekend zijn met Street Culture, meedenken en praten over het beleid. Een oplossing zou bijvoorbeeld een soort van bedrijfsverzamelgebouw kunnen zijn waar ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen ondernemerschap. Natuurlijk komen er in het begin subsidies los, maar dat zal niet voor altijd zijn. Partijen moeten op eigen benen kunnen staan en kunnen leven van contributie en/of sponsoren. Neem de dansstudio van Aletta Smit, dat is een goed voorbeeld van uitstekend ondernemerschap. Door de positieve contacten die er al jaren zijn tussen de diverse disciplines heb ik wel het gevoel dat er een passende oplossing mogelijk moet zijn.”

Nieuwe helden
Martinus is van mening dat het voor een stad als Venlo goed is om te laten zien dat je meegaat met ontwikkelingen in de maatschappij. “Er is meer dan hockey of voetbal. Een groeiende groep van de nieuwe generatie wil anders bewegen. Ze kiezen voor vrijheid en nieuwe mogelijkheden. De Street Culture kun je niet meer ontkennen. Het is een groeiproces dat in de afgelopen decennia tot ontwikkeling is gekomen en de laatste 10 à 15 jaar een enorme vlucht heeft genomen. Venlo kan laten zien dat het ruim denkt als het gaat om topsport. Uit deze nieuwe generatie staan in de toekomst nieuwe helden op. Kijk naar iemand als Candy Jacobs. Misschien woont er in Venlo over twee jaar wel een Olympisch kampioen die jongeren inspireert. Als de gemeente niet serieus met deze ontwikkeling meegaat, heb je kans dat talentvolle jongens en meisjes straks verhuizen naar Eindhoven of Amsterdam. Zorg dat ze in de eigen stad die erkenning krijgen. Dan ontstaat een pure win-winsituatie.”

Door de Street Culture serieus te nemen, omarmt een gemeente tevens het belang van bewegen, pakt het een probleem als laaggeletterdheid aan en krijgen jongeren de kans een gezonder leven te leiden waarin ze bovendien op positieve wijze zichzelf kunnen ontwikkelen. Martinus: “Tegen degene die deze ontwikkeling nog niet goed begrijpen, zeg ik: kijk eens naar de playlist van je zoon of dochter. Die staat vol met Rap en Hiphop. Dat is hun wereld. Al jaren. Ontkennen of mijden is geen optie meer. Dit is een ontwikkeling die zich blijft ontwikkelen.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad