Supportersavond VVV: kritische noten, maar ook applaus voor directeur Bogers

21 juni 2022

Maandagavond organiseerde VVV-Venlo een supportersavond in stadion De Koel. De reden was de toenemende onrust, met name op social media, over het vertrek van trainer Jos Luhukay. Ruim 100 fans kwamen opdagen. Een aantal maakte het met name directeur Marco Bogers bij tijd en wijle lastig, maar na afloop van zijn verweer klonk er toch applaus.

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: VVV-Venlo en Rob Buchholz

De avond was nog maar amper begonnen of gespreksleider Sander Kleikers moest zijn vraag-en-antwoord-spelletje met de directeur al onderbreken. “Hier zijn we niet voor gekomen,” zo klinkt het verontwaardigd vanuit de zaal. “Wij als supporters willen de vragen stellen.” Een vrouwelijke supporter roept Bogers direct op het matje en verzoekt hem dringend om de waarheid te vertellen. Nadat Kleikers geruststellende woorden richting de aanwezigen spreekt dat ze voldoende tijd krijgen om hun vragen te stellen, laat Bogers weten dat hij niet alles kan en wil vertellen over het de situatie rondom Jos Luhukay. “Dan zou ik mogelijk mensen beschadigen en daarvoor ben ik niet hier.” Daarmee was de toon vanaf beide kanten voor de rest van de avond gezet. Of zoals de nieuwe coach Rick Kruys het later op de avond verwoordde: “Hier zijn behoorlijke harde woorden gevallen.”

Verantwoordelijkheid nemen
Bogers stond er dus uiteindelijk wel, hoe ongemakkelijk het soms ook was. De directeur pareerde bijna anderhalf uur lang kritische noten vanuit het publiek en nam zijn verantwoordelijkheid. Dit in tegenstelling tot andere betrokkenen, zoals de raad van commissarissen. Volgens de club is het de taak van dit orgaan om de directie te controleren. De directie leidt de club en zorgt voor het dagelijks bestuur, niet de RvC. Het is daarom niet gebruikelijk dat de RvC op de voorgrond treedt of in dit geval het gesprek met supporters aangaat. Voetbalsupporters hebben echter weinig op met officiële regels en statuten. Zeker in tijden van onzekerheid is er bij deze groep behoefte aan antwoorden van betrokkenen die (mede) verantwoordelijk zijn. Bogers deed het, andere potentiële hoofdrolspelers van het Koningsdrama dat zich de afgelopen twee seizoenen afspeelde, bleven stilletjes achter in de zaal in de rol van toehoorder. Vanaf het moment dat trainer Rick Kruys en technisch manager Willem Janssen het publiek te woord stonden, werd de sfeer luchtiger en was er tevens voldoende ruimte voor een gulle lach. Met name Janssen spreekt de taal van de voetbalsupporter en lijkt – mede dankzij zijn verleden bij de club – met een deel van de harde kern al een goede band te hebben opgebouwd.

Tijdens deze supportersavond kwamen dus diverse prangende onderwerpen aan bod. Niet alleen het vertrek van Luhukay en de rol van Bogers, maar ook de stadionplannen, de samenstelling van de selectie, de situaties rondom manager voetbal Stan Valckx en assistent-trainer Jeroen Schepens en meer. In onderstaand overzicht komen de thema’s één voor één aan bod.

Vertrek Jos Luhukay
Meest heikele onderwerp was natuurlijk het vertrek van Jos Luhukay. Zoals gezegd: Bogers kon en wilde er niet te diep op in gaan. Dit is wat hij wel wilde zeggen: “Sommige mensen binnen de club kregen na verloop van tijd steeds meer problemen met de aanpak en werkwijze van Jos. Hij was zich daarvan bewust, maar bleef strijdbaar. Er zijn de laatste maanden veel gesprekken gevoerd. Soms echt urenlange praatsessies. Uiteindelijk bleek de juiste chemie niet meer aanwezig te zijn. Ja, er is veel gebeurd. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Mensen spraken elkaar in en buiten de kleedkamer. Ze deden onderling hun verhaal. Dat versterkte de onrust. In de onderlinge samenwerking zat het niet meer goed. Jos is een man van de club. Hij wilde hier echt iets neerzetten. Daarom was deze hele situatie ook zo pijnlijk. Iedereen had zich heel veel van deze samenwerking voorgesteld. Uiteindelijk moeten we helaas concluderen dat het geen droomhuwelijk was.” Op de vraag van een supporter wat Bogers vindt van de opmerking dat Luhukay zich in de steek gelaten voelt (artikel De Limburger) reageert de directeur als volgt: “Ik heb diezelfde dag nog 2.5 uur met Jos over de situatie gesproken. Daaruit bleek wederzijds respect. Uiteindelijk kent deze hele situatie alleen maar verliezers.”

Omdat de waarheid, hoe begrijpelijk ook, niet boven tafel kwam, gonsde het na afloop van het officiële deel van deze avond weer over de geruchten. Luhukay en Valckx zouden stapje voor stapje zijn kaltgestellt door een aantal collega’s. Aan de andere kant is een aantal supporters steeds meer overtuigd dat de harde aanpak van Luhukay (hoe professioneel en ervaren hij misschien ook als trainer mag zijn) niet meer werkt in de moderne voetballerij en dat zijn aandeel aan deze onwerkbare situatie net zo groot was. De echte waarheid? Die zullen supporters dus waarschijnlijk nooit te weten komen. Waarschijnlijk ligt deze, zoals zo vaak, ergens in het midden.

Rol Marco Bogers
Op de dag dat het nieuws over het vertrek van Luhukay naar buiten kwam, bleek dat directeur Marco Bogers met vakantie vertrok. Volgens supporters onbegrijpelijk. Gespreksleider Sander Kleikers maakte het vergelijk met Dick Benschop, directeur bij Schiphol, die eveneens op vakantie was toen de nood het hoogst was. De reactie van Bogers was: “In de dagen voor het definitieve vertrek van Luhukay zijn er intensieve gesprekken met Jos gevoerd over zijn toekomst bij VVV. Ook door mij. Dat was rondom Hemelvaart. Op zaterdag liet hij mij weten dat het beter was om te stoppen en het stokje door te geven. Daarover heb ik toen opnieuw lang met hem gesproken, maar ik kon niet anders dan zijn besluit respecteren. Op zondag hebben we met diverse mensen bij elkaar gezeten om het persbericht, dat Jos zelf heeft geaccordeerd, samen te stellen. Vervolgens is het plan van aanpak over zijn opvolger besproken. Dat kwam, zoals het hoort, op het bordje van technisch manager Willem Janssen, manager Ontwikkeling & Prestatie Roger Bongaerts en scout Marc van Hintum. Ik zou daar in eerste instantie geen rol in spelen.”

Vakantie Marco Bogers
De paar dagen vakantie met zijn dochter, waarop vanuit social media kritiek was, had Bogers maanden eerder al vastgelegd. “Zij heeft op school een bijzonder lastige periode achter de rug. Net zoals wij dat allebei wegens andere privéomstandigheden het afgelopen jaar hebben gehad. Daar kwam bij dat in dat bewuste weekend rondom Hemelvaart mijn vader wegens gezondheidsklachten in het ziekenhuis was opgenomen. Ik heb een aantal nachten aan zijn bed doorgebracht. Die paar dagen vakantie waren niet alleen beloofd aan mijn dochter, ik was er bovendien zelf ook aan toe. Daarnaast was mijn rol in die eerste periode na het vertrek van Jos dus beperkt. Vanzelfsprekend was ik wel continu telefonisch bereikbaar. En geloof mij als ik zeg dat er leukere vakanties denkbaar zijn. Die emoties en gevoelens van buitenstaanders snap ik volkomen. Ook de spandoeken die na dat weekend bij het stadion zijn opgehangen, kan ik ergens wel begrijpen. Nee, het is zeker niet leuk om te ervaren, maar ik snap de beeldvorming en neem daarin ook mijn verantwoordelijkheid.” Op de vraag vanuit supporters in de zaal of het niet goed was om eens in de spiegel te kijken en zijn conclusies te trekken, gaf Bogers maandagavond als reactie. “Jullie mogen die mening hebben, maar ik denk daar anders over. Ja, ik ben eindverantwoordelijk, maar er zijn meer mensen binnen de club die hun verantwoordelijkheid hebben. Bovendien heb ik binnen de club een fantastisch team om mij heen dat mij steunt, helpt en ook van repliek dient als dat nodig is.”

Situatie Stan Valckx en Jeroen Schepens
Voor supporters is het niet duidelijk wat de status is van manager voetbal Stan Valckx en assistent trainer Jeroen Schepens. De laatste is vertrokken naar Fortuna Sittard. Volgens verhalen in de (social) media zou VVV niet serieus met hem gesproken hebben. Over de toekomst van clubicoon Stan Valckx zijn vooral veel vragen. Ook daarover gaf Bogers zijn kant van het verhaal. “Met Jeroen zijn we wel degelijk een aantal maanden geleden het gesprek aangegaan. Vanuit de staf werd een heel positief beeld over hem geschetst. Ze zagen in hem een talent voor de lange termijn. Vervolgens hebben we Jeroen een voorstel gedaan wat hij in beraad heeft genomen. Uiteindelijk koos hij toch voor een positieverbetering: een club in de Eredivisie en dat was Fortuna Sittard. Heel begrijpelijk, maar voor ons heel jammer. Wat betreft Stan Valckx: met hem ben ik in januari om tafel gaan zitten. Stan was vooral gefocust op de situatie rondom het eerste elftal. Wij waren meer en meer op zoek naar een technisch manager die tevens de ontwikkelingen van spelers vanuit de jeugd volgt. Vervolgens zijn de gesprekken met Willem Janssen gestart voor die positie. We willen Stan echter voor de club behouden en hebben hem een aanbod gedaan om als scout voor VVV actief te zijn. Dat heeft hij nu in beraad.”

Transparantie
In de afgelopen maanden klonk steeds vaker de kritiek dat de club niet transparant zou zijn. Supporters werden niet gehoord of kregen niet voldoende kans om vragen te stellen. Bogers verwijst terug naar de twee corona-jaren die het lastig maakten om bijeenkomsten te beleggen. Deze avond beschouwt de directeur als een nieuw begin. “Wij willen eigenlijk vier supportersavonden als deze per jaar organiseren. Indien nodig vaker. VVV is van ons allemaal. De mensen die hier werken, de spelers, maar zeker ook van de supporters. Jullie hebben ons het afgelopen seizoen fantastisch gesteund.” Volgens aanwezigen weten zij wel de weg om vragen aan mensen bij de club te stellen, maar weten heel veel andere supporters dat misschien niet. Kan VVV de communicatie niet vereenvoudigen door bijvoorbeeld lijntjes korter te maken? Een trouwe fan noemt als voorbeeld een button op de website waarop supporters kunnen klikken om vervolgens hun vraag te stellen. Bogers laat weten voor alle suggesties open te staan. “Wij willen altijd open en eerlijk naar jullie zijn. Daarom zijn we nu ook hier en geven overal antwoord op. Dat blijven we in de toekomst ook doen en gaan kijken hoe we dit kunnen verbeteren.”

Stadionontwikkeling
In 2007 sprak voormalig voorzitter Hai Berden de belofte uit dat VVV binnen een jaar of drie in een nieuw stadion zou spelen, zo liet een aanwezige supporter maandagavond weten. Vervolgens is dat plan niet doorgegaan en is het beleid rondom wel/geen nieuw stadion alle kanten opgeschoten. Volgens de trouwe fan is de club daarmee weer terug bij af. Bovendien ziet hij dat alle mogelijke locaties inmiddels door andere plannen zijn ingevuld. Van Floriadeterrein tot Kazernekwartier. En van Veilingterrein tot de locatie bij de Nijmeegseweg waar nu Bauhaus gevestigd is. Marco Bogers zegt daarop: “Ik wil niet spreken over een nieuw stadion, maar over de stadionontwikkeling. Want misschien komt op deze plek wel een nieuw of volledig gerenoveerd stadion. Ik kan er op dit moment niets concreet over zeggen. Wat ik wel weet is dat een nieuw stadion essentieel is voor de toekomst van VVV. Op dit moment staat zelfs onze vergunning voor stadion De Koel onder de druk. Dat heeft alles te maken met regels rondom veiligheid. We zijn dan ook continu bezig met zichtbare en niet zichtbare aanpassingen. Dat is een must. De miljoenen die afgelopen jaren in die aanpassingen zijn gestoken zijn geen weggegooid geld omdat het stadion en de grond eigen bezit is. Als er concrete ontwikkelingen zijn, dan koppelen we die zeker terug naar onze achterban.” Bogers prijst daarbij de rol van Walter Gutterswijk, echtgenoot van voorzitter Ineke Gutterswijk. “Hij geeft ons volledig onbezoldigd advies over mogelijke aanpassingen op het gebied van het stadion en de horeca. Hij heeft die ervaring vanuit zijn eigen werk binnen de hotelbranche. Het is een man met enorm veel kennis op het gebied van bouw, veiligheid en andere relevante zaken. Daar zijn we hem enorm dankbaar voor.”

Huidige selectie
Het slotwoord van de avond was voor Rick Kruys en Willem Janssen. Zij gingen vooral in op vragen over de samenstelling van de selectie en hoe deze de komende weken richting de start van het nieuwe seizoen vorm krijgt. Daarbij beschikt de club over een spelersbudget van 2 miljoen euro (begroting is 5,4 miljoen euro). Mogelijk neemt dit bedrag de komende tijd nog toe. Janssen verwacht dat spelers van de huidige selectie nog stappen kunnen maken, zeker als ze door de nieuwe trainer anders gebruikt en benaderd worden.” Kruys benadrukt dat VVV echt nog wel een goede naam heeft in het betaalde voetbal. “Ruim een jaar geleden werd hier nog Eredivisie gespeeld. Vanuit mijn eigen ervaringen als speler weet ik dat we met mijn teams nooit met een lekker gevoel naar De Koel afreisden. VVV uit was altijd een lastige wedstrijd. Toen we twee jaar geleden met FC Utrecht tegen VVV speelden, was in onze ogen Yahcuroo Roemer het belangrijkste wapen van dat team. Vooral dankzij zijn snelheid. Ik begrijp dat die ontwikkeling zich afgelopen seizoen niet heeft doorgezet. In mijn ogen valt bij hem nog winst te behalen. Dat is slechts één voorbeeld. Zo zijn er meer spelers met groeimogelijkheden binnen deze groep. “

Nieuwe spelers
Maandag verscheen het bericht in de media dat zowel spits Nick Venema (tijdens de tweede competitiehelft al actief in De Koel) en keeper Ennio van der Gouw een contract bij VVV tekenen. Zowel Janssen als Kruys deden er nog enigszins geheimzinnig over, maar hun lach op het gezicht gaf aan dat het op enkele details na rond is. Of zoals de conclusie van Sander Kleikers klonk: “Mooi, zondag staan ze tijdens de eerste training dus hier gewoon op het veld.” Wat zoekt de club nog meer? Janssen: “We zoeken vooral ervaring in de as. Dat is bij deze relatief jonge groep wel belangrijk. Met Robert Klaasen van Roda JC hebben we een eerste stap gezet, maar een ervaren centrale man achterin is eveneens welkom. We nemen echter geen overhaaste beslissingen. We gaan eerst de kwaliteiten van deze groep goed tegen het licht houden en zullen gedurende de voorbereiding daarin verdere acties ondernemen. Vergeet niet dat we tot en met 31 augustus de tijd hebben. Bovendien staat er nu een grotere en hechtere groep dan aan het begin van vorig seizoen. Toen had de club na de degradatie met een enorme leegloop te maken. Daarnaast blijven we de ontwikkelingen van onze jeugdspelers scherp in de gaten houden.”

Speelwijze
Rick Kruys voegt er nog aan toe dat hij behalve de wedstrijden ook alle trainingen op video laat vastleggen. “Daarbij letten we op positieve en minder goede eigenschappen van een speler. Dat is voor de ontwikkeling van de persoon zelf van belang, maar zeker ook voor de hele groep. Ik wil dat de complete selectie veel energie in zich heeft en dat ook tijdens wedstrijden gebruikt. Ik zal daarom spelers mogelijk anders gebruiken en beoordelen dan mijn voorganger. Alleen dan kan ik er het maximale rendement uit halen.” Over zijn speelwijze zegt de nieuwe trainer: “Misschien ga ik met twee spitsen, dus Braken en Venema spelen. Twee jongens met elk heel specifieke eigenschappen. Maar pin mij niet vast op één speelwijze. Dat kan per wedstrijd of zelfs in een wedstrijd veranderen.”

De Venlonaren beginnen dus opnieuw. Alweer. Dat is het lot van een club als VVV. En zo lang de situatie rondom een nieuw of gerenoveerd stadion niet verandert, zal dat de komende jaren ook zo blijven. Tot die tijd zullen lastige periodes en tijden van succes zich afwisselen. Want dat er op termijn weer gejuicht wordt in de Koel, dat staat ook als een paal boven water.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad