2020 geboortejaar Hockeyclub Delta Venlo: “Meteen een thuisgevoel op de nieuwe locatie”

29 december 2020 | Leestijd: 4 minuten

Ruim drie jaar geleden begonnen de gesprekken tussen THC, VHC en HCB, de hockeyclubs uit de kernen Tegelen, Venlo en Blerick. Op 1 juli van dit jaar was die fusie en daarmee Hockey Club Delta Venlo een feit. “Dankzij de eerste lockdown hebben we de laatste fase van de fusie op een soepele manier kunnen afronden.”
Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Hockey Club Delta Venlo 
Met het voltooien van de fusie in juli is Delta Venlo met circa 1.800 leden in een klap de grootste sportvereniging in Limburg. Voorzitter Jeroen Bakkers kijkt terug op een fusietraject met onderweg enige hindernissen, op het uitzonderlijke jaar 2020 en kijkt uit naar wat 2021 zal brengen. “Als ik een glazen bol had, kon ik het misschien enigszins voorspellen.”
Praktische redenen
Hij knikt bevestigend. Ja, er waren al eerder, jaren geleden, pogingen om de hockeyclubs uit Venlo, Tegelen en Blerick te laten fuseren. Toen waren, zoals dat zo mooi heet, de geesten er nog niet rijp voor. Wat maakte de situatie nu anders? “Nu waren er allerlei praktische redenen om met elkaar in gesprek te gaan. Meest belangrijke was het feit dat zowel in Tegelen als in Venlo twee velden moesten worden vervangen, in Tegelen onvoorzien, in Venlo was dat al langer bekend.” De verenigingen wendden zich volgens Bakkers tot de gemeente, maar die had daar onvoldoende geld voor gereserveerd. Daarnaast gaf de gemeente aan dat de verenigingen de helft van de kosten van de vervanging zelf moesten betalen. Dat was nieuw en daar had niemand rekening mee gehouden, zegt Bakkers. “Vervolgens gaf de raad echter aan dat vervanging wel degelijk belangrijk was; temeer omdat de velden in Tegelen zouden worden afgekeurd.”
Goede harmonie
Op dat moment kwam het verhuizen van de clubs naar één locatie en een mogelijke fusie ter sprake. Hockeyclub Blerick had zich al bij die gesprekken aangesloten. Bakkers: Naast de problematiek van de velden hadden alle drie de verenigingen allerlei zaken, vaak dezelfde, waar ze tegenaan liepen: te kleine teams, een teruglopend aantal vrijwilligers, het financiële plaatje. Daardoor verliepen de gesprekken in goede harmonie; al snel bleek dat een fusie de beste oplossing was.”

Vlnr: toenmalig voorzitters Rik van Baal (HCB), Thomas Vossen (THC) en Jeroen Bakkers (VHC en nu HC Delta Venlo) onderweg naar de fusie
Geen kans van slagen
Ook over de locatie waar die fusieclub dan zou landen was al snel consensus, maakt Bakkers duidelijk. “Sportpark Vrijenbroek kwam vanwege de centrale ligging als meest geschikt naar voren. Er is nog wel even naar de locatie van VHC gekeken, maar vanuit Blerick naar de Herungerberg bleek toch te ver weg.” Waar de clubs er relatief snel uit waren, daar duurde het traject met de gemeente Venlo wat langer. Zo was het gemeentebestuur van mening dat een fusie al in 2020 geen kans van slagen had en was die fusie daarom niet meegenomen in de begroting voor dit jaar. Dat kon echter tijdig worden opgelost.
Dassenburcht
Verder was het aantal velden een discussiepunt, zegt Bakkers. “Wij gaven aan feitelijk zes velden nodig te hebben. De gemeente vond vijf velden voor nu voldoende. Dat vijfde is er nog niet omdat op die plek een dassenburcht ligt. Er wordt nu gekeken naar een plan B waarbij het vijfde veld op de plek waar veld zes was voorzien komt te liggen. Dat is nogal kostbaar omdat je daarvoor de parkeerplaats en een deel van een ander veld moet verplaatsen. Tot dat vijfde en het zesde veld er zijn, worden er nog wedstrijden in Blerick gespeeld.”
Sentiment
Nou ja, gespeeld… Momenteel wordt er nauwelijks gesport. Alleen door de jeugd, die een onderlinge competitie speelt. Eerder dit jaar was er sprake van een soortgelijke situatie, toen er ook niet mocht worden gesport. Precies in die periode werd de fusie afgerond. “Corona is natuurlijk vreselijk, maar dankzij de eerste lockdown hebben we de fusie, omdat er geen competitie was, geen activiteiten waren, in alle rust kunnen afronden.” Bakkers legt uit dat in die tijd onder meer de nieuwe naam werd bedacht. “Dat werd uiteindelijk Hockey Club Delta Venlo. De naam Venlo is blijven staan, vanwege de herkenbaarheid. Ja, natuurlijk speelde in dat proces sentiment een rol. Het zijn alle drie verenigingen met een lange, eigen geschiedenis.”
Tenue
Verder werden in de aanloop naar de fusie de nieuwe teams samengesteld – waaronder 70 jeugdteams – werd er gepeild wie er prestatief en wie er recreatief wilde spelen en werden de nieuwe clubkleuren gekozen. “Dat was een mooi gezicht, toen we niet lang daarna overal mensen zagen fietsen in onze nieuwe tenues. Het is een fraai, donkerblauw Adidas-tenue; iedereen wordt er blij van.” Waar Bakkers en met hem veel andere leden van HCB en VHC (THC speelde er al, red.) eveneens blij van werden is hoe snel ze zich op de nieuwe locatie thuis voelden. “Ja, er was bij vrijwel iedereen bijna meteen een thuisgevoel, het was absoluut niet vreemd.”
Impact
Inmiddels zitten veel leden nu alweer wekenlang thuis en speelt alleen zoals gezegd de jeugd een onderlinge competitie. Want opnieuw zijn de competities stilgelegd. Bakkers: “De eerste zes, zeven weken van het nieuwe seizoen, ons eerste seizoen als Delta Venlo verliepen uitstekend. Daarna werd het stil. Dat heeft nogal z’n impact. Mensen die gewend zijn een of meerdere keren per week te sporten kunnen dat nu niet. Denk ook aan het sociale aspect – voor veel leden is de vereniging een ontmoetingsplek. En de financiële gevolgen voor de club nu er geen inkomsten zijn uit het clubhuis. Ja, er is af en toe contact via de social media. Sommige teams organiseren ook iets alternatiefs. Gaan wandelen of doen een digitale pubquiz of zoiets.” Komt bij, zegt hij, dat Delta Venlo niet voor alle regelingen in aanmerking komt. “Komt omdat we als nieuwe vereniging niet voor 1 februari stonden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel – destijds fungeerden we nog als drie verschillende verenigingen.”
Solidair
Hoe de komende periode eruit zal zien, wanneer er weer gesport mag worden, op welke manier de competities worden hervat, Bakkers durft er geen zinnig woord over te zeggen. “Voorlopig moeten we voorzichtig blijven. En ook solidair. We hebben elkaar nu nodig. Ja, er zullen mensen zijn die op een gegeven moment zeggen: ik doe wat anders met mijn zondag. Laten we echter vooral geduld hebben en op de manieren die het kan contact houden. En op een dag staan we dan ook weer op het veld.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

Containertuintjes fleuren Venlose binnenstad op

Containertuintjes fleuren Venlose binnenstad op

In de Venlose binnenstad worden tien zogenaamde containertuintjes geplaatst. Deze op maat gemaakte plantenbakken moeten de verrommeling bij de ondergrondse containers tegengaan. Tegelijkertijd dragen ze bij aan het vergroenen en opfleuren van de Venlose binnenstad....