Stadscolumn: Leeg

25 januari 2022

Jaren geleden volgde ik een training waarin op een ochtend de trainer een blok met bedrijfspapier en een pen pakte en verwoed aan het tekenen sloeg. Na een tijdje keek hij op en hield het getekende blad in de lucht en vroeg ons ‘Wat staat hier op het papier?’

Tekst: Rogier Knipscheer | Beeld: Peter Janssen

Blij dat we na alle eerdere oefeningen tijdens de training een keer een vraag kregen waarop het antwoord zo duidelijk was dat zelfs wij het niet verkeerd konden hebben, reageerden we in koor ‘Vierkanten’. De trainer draaide het papier naar zichzelf terug alsof hij even wilde controleren of hij er inderdaad vierkanten op had getekend, knikte vervolgens tevreden en schoof het blaadje terzijde. Hij pakte het blok bedrijfspapier en ging opnieuw aan de slag. Dit keer werden het cirkels waar we wederom het antwoord op wisten en de derde keer hadden we ook de vraag met driehoeken correct. De vierde keer ging hij weer aan de slag en na een tijdje hield hij een vel omhoog. Hij had er niets op getekend. ‘Leeg’, was onze conclusie. De trainer herhaalde het, ‘leeg’. Hij vroeg om bevestiging, of het blaadje helemaal leeg was. En ook de tweede keer bevestigden we dat er niets op het papier stond. De trainer wees naar het duidelijke logo bovenin, hij wees naar de adresgegevens en hij begon te tellen hoeveel lijntjes er wel niet op het gelinieerde papier stonden. Het vel papier was allesbehalve leeg.

Hieraan moest ik later denken toen ik als antwoord op de vraag van een klant of wij weer normaal open konden zijn bevestigend antwoordde. Er zijn de afgelopen jaren zoveel stadia aan niet normaal geweest dat de huidige regels al bijna als normaal voelen. Dan moeten we even voorbij de pijlen op de grond en de spatschermen kijken, eventjes de mondkapjes negeren die iedereen op heeft en waar we klanten op wijzen wanneer ze die even vergeten. We negeren de pilaar aan het begin van de winkel met desinfectiemiddel en schuin daarboven het stoplicht dat in deze rustige maand constant op groen staat. Maar buiten dat is de winkel weer normaal geopend. Wij zijn het vel papier. Ik zie alleen de lijntjes wederom niet.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad