Autoluw maken Keulsepoort moet voor meer veiligheid en beter leefklimaat zorgen

12 februari 2020

Door het gebied Keulsepoort/Museumkwartier autoluw te maken, hoopt de gemeente Venlo dat het een aangenamere plek wordt om te verblijven voor voetgangers en fietsers. Wat gaat dit in de praktijk voor omwonden, ondernemers, bezoekers en evenementen betekenen?

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: Gemeente Venlo & VenloVanbinnen

De openbare ruimte aan de Keulsepoort gaat veranderen. Na de zomervakantie starten de werkzaamheden om in het gebied meer groen en minder stenen te verwerken. Een plek om te recreëren, wandelen en te fietsen. Met dus zo min mogelijk hinder van autoverkeer. Het doel is om rond de opening van het Museum van Bommel van Dam in het voormalig postkantoor (begin 2021) klaar te zijn. Kosten: anderhalf miljoen euro. Materialen (zoals stenen) die nu in het gebied verwerkt zijn, worden in het nieuwe plan hergebruikt.

Subjectieve onveiligheid
“Dit gebied behoort van oudsher tot één van de stadspoorten van Venlo. Die functie moet terugkeren,” zo laat wethouder Marij Pollux weten. “Een belangrijk doel is in ieder geval om een meer duidelijke structuur voor alle verkeersgebruikers zichtbaar te maken. Dus: waar moet ik zijn en wat is de beste route? Door het gebied autoluw te maken, hopen we dat bij voetgangers en fietsers het gevoel van subjectieve onveiligheid verbetert. Nu zwermen alle gebruikers door elkaar heen. Dat is onoverzichtelijk en zal na de aanpassing anders zijn.”

Onaantrekkelijke optie
Essentiële vraag is natuurlijk hoe denkt de gemeente de doelstellingen van autoluw maken en meer veiligheid creëren te realiseren? Belangrijkste wijziging is het afsluiten van de doorgang Deken van Oppensingel richting Keulsepoort en Spoorstraat. Een optie die veel automobilisten al jaren als sluiproute gebruiken om drukke plekken als Burgemeester van Rijnsingel en Stationsplein te mijden. Die optie vervalt dus volledig? Ja en nee. Vanuit de Deken van Oppensingel kunnen automobilisten nog wel via de Keullerstraat en Nassaustraat de Spoorstraat bereiken. Omdat deze optie dusdanig onaantrekkelijk wordt gemaakt, heeft de gemeente zowel de hoop als de verwachting dat deze maatregel voor een sterke afname van het aantal auto’s in dat gebied zorgt. De mensen zonder concrete bestemming wil de gemeente dus ontmoedigen om voor deze route te kiezen. Automobilisten die op de Deken van Oppensingel toch doorrijden tot de afsluiting met de Keulsepoort kunnen via een lus keren. Kortom: de kans dat auto’s nog volop door het gebied jakkeren, lijkt verleden tijd. Dat is althans de hoop van de gemeente Venlo.

Visual die de visie van de gemeente Venlo voor dit gebied weergeeft

 

Metingen en veiligheid
Om te weten of de gehoopte afname van het aantal auto’s in de praktijk ook daadwerkelijk plaatsvindt, zal de gemeente twee metingen verrichten. Op korte termijn eerst een nulmeting om de situatie van dit moment vast te leggen. Over ruim een jaar, na heropening van het gebied, een nieuwe meting. Mocht de afname niet naar wens zijn, dan moeten kleine aanpassingen zorgen dat de gewenste doelstelling wel gehaald wordt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een poller. Op dit moment is daarvan geen sprake meer, maar dat kan in de toekomst veranderen. Tevens houdt de gemeente rekening met de komst van de nieuwe tijdelijke parkeergarage Arsenaal. Mochten ook dan nog kleine aanpassingen nodig zijn, dan sluit men die niet uit. Bijkomend voordeel van het autoluw maken is dat de gemeente hoopt dat het aantal aanrijdingen met fietsers op kruising Spoorstraat/ Koninginnesingel sterk zal dalen.

Omwonenden en ondernemers
Aan het aantal parkeerplaatsen in zowel de Spoorstraat als de Dominicanenstraat verandert niets. Deze blijven via de Koninginnesingel gewoon bereikbaar. Het belang van omwonenden en ondernemers moet natuurlijk niet vergeten worden. Daarom de keuze om geen poller te plaatsen en de optie om via Keullerstraat en Nassaustraat het gebied te bereiken open te laten. Marij Pollux zegt daarover: “We hebben met heel veel belangen te maken en hopen een zo groot mogelijk draagvlak te bereiken. Voor de volle honderd procent zal dat nooit lukken, maar we hebben in de afgelopen maanden de nodige gesprekken gevoerd en blijven luisteren naar belanghebbenden. Het is en blijft een compromis. Daarom komen er ook laad- en losplekken in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan de wijnspeciaalzaak die daar gevestigd is; deze blijft voor bezoekers gewoon met de auto bereikbaar.”

 

 

Musea en evenementen
Andere belanghebbende partijen zijn de twee musea plus de organisatoren van de diverse evenementen (Venloop, Kermis, Tent van Bell) die van het gebied gebruik maken. Vanuit het Limburgs Museum klonk een verzoek om hun entree te laten aansluiten bij de route in het gebied. Met die wens is rekening gehouden en in feite komt dit museum vanaf volgend jaar eigenlijk in het park te liggen. Voor de Tent van Bell zal in het gebied geen plaats meer zijn; deze krijgt een nieuwe locatie in het centrum aangewezen. Voor de Venloop en de optocht van Jocus verandert er in principe niet heel veel. Alleen is de aansluiting vanuit de Parade in het nieuwe plan verbetert. Met de organisatie van de kermis gaat de gemeente volgende week in gesprek. Ook voor dit evenement zijn er consequenties zo laat wethouder Pollux weten. “Misschien krijgt de kermis nog wel een plek in het nieuwe gebied. Voor de attracties die daar een plek hadden, zal dat lastig zijn. Zij hebben, net zoals bij de Tent van Bell, bij de bouw behoefte aan een harde ondergrond. Door het vele groen zal daar geen sprake meer van zijn. Tijdens de gesprekken gaan we kijken waar deze attracties in het centrum voortaan een plek krijgen. Het gaat om het algemeen belang van diverse partijen die bij de gebiedsontwikkeling 365 dagen per jaar baat hebben. Ook aspecten als milieu en gezondheid zijn hierbij voor ons van belang. We kijken daarom minder naar evenementen die een paar dagen daar een plek hebben. De ervaring leert echter dat waar nieuwe plekken ontstaan, mensen ook weer andere keuzes maken. Dat maakt het leven in een centrum zo bijzonder.” Wat betreft de befaamde gaöt: daarvoor is in de nieuwe plannen geen plek meer. De haan van Jocus is wel in het plan geïntegreerd.

Op 19 maart vindt in het voormalige postkantoor aan de Keulsepoort een informatiemarkt plaats, waar de gelegenheid is om vragen over het plan te stellen en met diverse partijen in gesprek te gaan. “De ervaring leert dat deze bijeenkomsten laagdrempelig werken en een breed publiek aanspreken,”aldus wethouder Pollux tot besluit.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad