Ben van Aken en Anita Thijssen versterken bestuur Venlostad.com

1 juli 2020

Sinds 1 juli is winkeliervereniging Venlostad.com uitgebreid met twee bestuursleden, Ben van Aken en Anita Thijssen. Samen met de andere bestuursleden gaan ze onder andere werk maken van het invoeren van een BIZ voor de binnenstad.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Ben van Aken is sinds 2017 als ondernemer actief in de binnenstad. Samen met zijn vrouw Silvia runt hij Het Romerhuis Chocolaterie aan de Jodenstraat. Ben is al vijfentwintig jaar actief als zelfstandig ondernemer waarvan bijna drieëntwintig jaar als uitbater van Café-feestzaal ’t Pumpke en Frieterie de Smikkel. In 2019 was hij de drijvende kracht achter de samenwerking tussen de ondernemers in de Jodenstraat en de oprichting van een eigen winkelstraatvereniging.

Mede-oprichter
Anita Thijssen is eigenares van drie Carrièra damesmodezaken in Venlo, Tegelen en Panningen. In Venlo is Carrièra gevestigd aan de Klaasstraat. Bij de in die straat actieve winkelstraatvereniging vervult Anita de secretarisfunctie. Daarnaast was ze in Tegelen mede-oprichter van de BIZ-regeling. Haar kennis en ervaring op dat vlak wil ze nu inzetten om voor de Venlose binnenstad een ondernemersfonds (BIZ) te realiseren.

Samenwerken
Beide nieuwe bestuursleden waren al actief als stadsambassadeur, de denktank en klankbordgroep van Venlostad.com. Voorzitter Erik Manders geeft aan blij te zijn met de versterking. “Ons bestuur bestaat nu uit zeven energieke en betrokken belangenbehartigers. Anita en Ben laten al dagelijks zien dat zij naar de gezamenlijke belangen van de binnenstadondernemers kijken en daar ook hun tijd, energie en nek voor durven uit te steken. Juist in deze ingewikkelde coronatijden is gebleken hoe belangrijk samenwerken in de binnenstad is. Daar zijn we als Venlostad.com, met onze stadsambassadeurs en de winkeliers en horecaondernemers, volop mee bezig.”

Vertraagd
Wat de BIZ betreft, zo laat hij weten, bleek bij eerdere draagvlakmetingen zo’n tien jaar geleden dat er geen meerderheid voor was. “In januari 2020 hebben we aangegeven de voor- en nadelen van een BIZ te onderzoeken en op een rij te zetten. Door het coronavirus is dit vertraagd. Venlostad.com wil met een BIZ uitvoering geven aan de breed gedragen wens onder binnenstadondernemers om samen de stad beter te promoten en te verlevendigen.”

Tussenoplossing
Met een BIZ-regeling bepalen ondernemers zelf wat zij met het geïnde geld willen doen. Inspraak en betrokkenheid kan zo nog beter worden geregeld, aldus Manders. De huidige reclamebelasting werd op voorspraak van Venlostad.com in 2011 als tussenoplossing ingevoerd. “Met de uitbreiding van Ben en Anita kan het bestuur nu de schouders onder de invoering van de BIZ zetten. We zijn blij dat Anita haar kennis en expertise over BIZ-regelingen wil inzetten voor de binnenstad, zodat de samenwerking, betrokkenheid en inspraak in de toekomst nog meer gestalte krijgt. Samen maken we de stad. Nu en in de toekomst is dat belangrijker dan ooit.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad