“BIZ levert ondernemers in allerlei opzichten voordeel op, vooral ook financieel”

21 oktober 2020

Ondernemend Venlo (belangenbehartiger van de bedrijventerreinen) wil de BIZ (Bedrijven Investeringszone) graag verlengen, winkeliersvereniging Venlostad.com onderzoekt het invoeren van een BIZ voor de binnenstad. Wat is dat eigenlijk, een BIZ? En hoe hebben ondernemers er baat bij? Voorzitters Peter Thissen (Ondernemend Venlo) en Erik Manders (Venlostad.com) gaan erover in gesprek. En over de wisselwerking tussen binnenstad en bedrijventerreinen. “Om high potentials aan te trekken en te behouden hebben we behoefte aan een aantrekkelijke en schone binnenstad.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Wat is dat eigenlijk, een BIZ? Simpel gesteld is het een soort samenwerking tussen ondernemers – op een bedrijventerrein of in een binnenstad – waarbij iedere ondernemer een bijdrage betaalt om de omgeving veiliger, schoner en aantrekkelijker te maken. Daar zou je toch de handen wel voor op elkaar krijgen? “Klopt”, reageert Peter Thissen, “Maar niet zonder meer. We zijn nu bezig met het verlengen van de BIZ. Dat betekent elk van de bijna 1.300 bedrijven op de Venlose bedrijventerreinen aanschrijven. Als meer dan de helft positief reageert, kunnen we de BIZ continueren.”

Advertentiecampagne
Daar zit nu net de crux, zegt Thissen. Het formulier om te reageren komt in een envelop van de gemeente Venlo. “Zeker in deze tijd denken ondernemers dan: de zoveelste brief van de gemeente en leggen de oproep om te stemmen aan de kant. Daarom hebben we deze keer voor een heel actieve wijze van benaderen gekozen. Met een advertentiecampagne, met onder meer een afvaardiging die van deur tot deur is gegaan. Waarbij uitgebreid uitleg werd gegeven over het belang om voor te stemmen.”

Niet compleet
Waar op de Venlose bedrijventerreinen 10 jaar geleden een BIZ werd ingevoerd, daar onderzoekt Venlostad.com die invoering momenteel. Erik Manders: “Wij hebben rond 2009, 2010 ook al onderzocht of er genoeg draagvlak was. Toen liep het net mis. Dus bereiden we het nu zorgvuldig voor.” Een van de obstakels die zowel Thissen als Manders onderkennen is dat de gemeentelijke adressenlijsten niet compleet zijn. “Dat kan stemmen kosten.” Thissen: “Ik heb ontdekt dat één bedrijf over diverse, soms wel meer dan 10 adressen beschikt. Dat achterhaal je alleen door je in de materie te verdiepen. Dat is best lastig, met bijna 1.300 bedrijven.” Manders: “Voor ons is het wat overzichtelijker, met zo’n 400 bedrijven. Maar dan nog geldt: die moeten er wel in meerderheid achter staan. Vandaar dat we het zorgvuldig aanpakken.”

Efficiënter
In het Venlose winkelcentrum wordt momenteel reclamebelasting geheven om allerlei binnenstad bevorderende maatregelen uit te voeren. Maar, zegt Manders, met een BIZ hebben de ondernemers daarover meer de regie. “Niet dat er nu niets gebeurt, of niet goed, maar bepaalde zaken zien we liever anders. We denken dat we dankzij de BIZ veel efficiënter kunnen handelen.” Thissen knikt: “Dat klopt en daar heb ik wel een concreet voorbeeld van. Toen Erwin Boom ruim twee jaar geleden aantrad als wethouder economische zaken was een van de eerste dingen die hij deed ons als ondernemers te benaderen met de vraag wat hij voor ons kon betekenen. We hebben hem acht voorstellen voorgelegd waarvan hij er zeven heeft opgepakt. Wel met het verzoek dat we een financiële bijdrage zouden doen. Dat hebben we gedaan, want uiteindelijk is er een veelvoud van dat bedrag vrijgekomen om de bedrijventerreinen en dus de ondernemers te ondersteunen. De BIZ levert ondernemers op allerlei vlakken voordeel op, zeker ook financieel.”

Ambities
Erik Manders knikt. “Ja, dat is ook wat we in de binnenstad voor ogen hebben. Sterker nog, dat financiële voordeel komt ook terug in het feit dat een deel van de ondernemers bij een BIZ een lagere bijdrage gaat betalen. Maar we moeten vooral naar het einddoel kijken: het aantrekkelijker maken en goed promoten van de binnenstad. Dat is ook vastgelegd in het Plan Binnenstad 2030, dat we onder meer met de gemeente en de vereniging van vastgoedeigenaren aan het ontwikkelen zijn. De ambities die daar in staan kunnen we met behulp van de BIZ efficiënt naar de praktijk vertalen. Waarom ik daar zo zeker van ben? Omdat het in een stad als Roermond bijvoorbeeld al werkt, die hebben een BIZ. En in de stadsdelen Blerick en Tegelen eveneens.”

Vervolgstappen
Voor Peter Thissen en Ondernemend Venlo is wat de BIZ betreft 3 november een belangrijke dag. Dan moeten alle stemmen bij de notaris binnen zijn. Voor Erik Manders en Venlostad.com wordt 2021 een belangrijk jaar. “We verwachten in het tweede of derde kwartaal de uitslag van het huidige onderzoek. Daarna gaan we vervolgstappen nemen.”

Venlohuis
Nu de heren toch bij elkaar zitten, hoe zien ze de wisselwerking tussen bedrijventerreinen en binnenstad eigenlijk? Je kunt die twee niet los van elkaar zien. Manders: “Bedrijven gevestigd op de omliggende terreinen hebben natuurlijk baat bij een aantrekkelijke binnenstad met goede faciliteiten. Zoals een Maaspoort, waar congressen plaatsvinden, en activiteiten als de Lodewijk van der Grinten Prijs. Maar bedrijven kunnen zich in de binnenstad ook laten zien. Ik heb daar wel een idee over, iets wat ik met een werktitel ‘Het Venlohuis’ noem. Een plek in de binnenstad waar bedrijven bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van Cradle 2 Cradle laten zien, maar ook innovaties op andere vlakken. Er gebeuren heel wat bijzondere dingen op de bedrijventerreinen en veel mensen hebben daar geen weet van. Dat kun je op zo’n manier onder de aandacht brengen.”

Visitekaartje
Peter Thissen vindt het een interessante gedachte. “We hebben inderdaad veel innovatieve bedrijven, zeker nu we over de Brightland Campus Greenport Venlo beschikken, die producten maken die uiteindelijk deels ook bij de mensen thuis of in hun directe omgeving terecht komen. Je mag gerust laten weten dat die ‘made in Venlo’ zijn.” Volgens Thissen, en Manders knikt instemmend, is de binnenstad tevens het visitekaartje van Venlo. “Daarom hebben we behoefte aan een aantrekkelijk en vooral schoon winkelcentrum met meer winkelaanbod in het hogere segment – onder meer om high potentials te behouden en aan te trekken, hoogopgeleide mensen die interessant zijn voor het bedrijfsleven. Ik woon er zelf en zie de overlast toenemen. Dus laten we dat vooral in het oog houden. De mensen moeten zich er comfortabel en prettig voelen. Die BIZ kan daar aan bijdragen.”

Eenduidig profileren
Thissen heeft tot slot nog een dringende boodschap. “Laten we ons naar de buitenwereld vooral als Venlo presenteren. Leuk hoor, Arcen, Blerick, Tegelen Steyl, maar dat is voor de mensen van buiten de stad alleen maar verwarrend. In Eindhoven en Maastricht bijvoorbeeld, ook bestaand uit diverse kernen, doen ze het ook. Als we ons als stad naar buiten toe willen profileren moeten we dat vooral eenduidig als Venlo doen. Dat is de krachtigste manier om ons te promoten en profileren.”

Terug