Coronacrisis: veel zorgen, maar binnenstadvoorzitter tevreden over goede samenwerking

20 maart 2020

Nadat zondag bekend werd dat vanwege het coronavirus de horeca op slot moest, kwamen de diverse belangengroepen in Venlo vlug in actie om de gevolgen daarvan te bespreken. Die vonden elkaar al snel in gezamenlijk overleg. Met als belangrijkste doel ondernemers, zeker de detailhandel, zo goed en breed mogelijk van steun te voorzien.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Nadat bleek dat de horeca op slot moest, zochten winkeliersplatform Venlostad.com en citymarketingorganisatie Venlo Partners elkaar op voor overleg. “We kregen als snel door dat andere belangenbehartigers zoals de Venlose afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en MKB Noord-Limburg vanzelfsprekend ook in actie waren gekomen”, vertelt Erik Manders, voorzitter van Venlostad.com. “Die hebben we benaderd, evenals Ondernemend Venlo en de gemeente. Daarnaast is er contact geweest met BIZ Tegelen en BIZ Blerick.”

Ander karakter
Volgens Manders is samen optrekken een must in deze moeilijke tijd. Om zo tot efficiënte maatregelen te kunnen komen. “Toeval wil dat we maandag feitelijk al een afspraak bij de gemeente hadden staan om over de BIZ voor de binnenstad te overleggen. Maar dat hebben we even op ‘hold’ gezet. De binnenstadondernemers hebben momenteel wel wat anders aan hun hoofd.” Dus kreeg het overleg maandag een geheel ander karakter: hoe kunnen we de ondernemers in Venlo en zeker die in de binnenstad hulp bieden? Die worden namelijk geconfronteerd met veel minder bezoekers en dus sterk dalende inkomsten. Maar ook een aspect als veiligheid stond op de agenda.

Enquête
Een van de eerste vruchten van dat maandagoverleg was een enquête van Venlo Partners. City manager Marcel Tabbers geeft uitleg. “We wilden graag een aantal zaken inventariseren. Zoals aangepaste openingstijden. Een kwart van de respondenten wilde dat niet, 30 procent wel en ruim 20 procent had het al gedaan – de rest, horeca, is gesloten. Het merendeel van de ja-zeggers koos voor 12 tot 5. Maar dat is een advies.” Verder was er de vraag, zegt Tabbers, of er behoefte is aan een bezorgservice. “Zo’n 40 bedrijven gaven aan interesse te hebben. We zoeken nu uit hoe dat in te vullen.” Hij wijst tot slot op de verruimde pollertijden. “Normaal kan in de binnenstad tot 12 uur worden bezorgd. Dat is vanwege de aangepaste openingstijden verruimd tot 2 uur.”

Urgentie
Ook na maandag werd er volop overlegd. Erik Manders geeft aan bijzonder te spreken te zijn over de goede samenwerking tussen de diverse partijen. “We werken in Venlo sowieso al goed samen, maar de dynamiek die er nu is ontstaan is bijzonder. Met ook complimenten voor wethouder Boom en zijn team die meteen overtuigd waren van de urgentie van de problematiek.” Een van de agendapunten, zegt Manders, is sociale veiligheid. “Om straatdealen zo veel mogelijk tegen te gaan is de beslissing de coffeeshops te sluiten teruggedraaid. Ze zijn weer open, wel alleen met afhaalmogelijkheden. Verder worden er extra handhavers ingezet.”

Ondernemersloket
Belangrijkste aandachtspunt is echter te voorkomen dat ondernemers in financiële nood raken. Daartoe werd donderdagmorgen een ondernemersloket geopend. Alle ondernemers kunnen daar met hun vragen terecht. Via een frontoffice worden ze vervolgens doorgeleid naar de partij die hun het beste verder kan helpen. Manders: “Dat kan de gemeente zijn, het UWV, of een van de belangenorganisaties.” Hij geeft aan dat er ook buiten dat loket om maatregelen zijn genomen. Zoals uitgesteld of in termijnen betalen van gemeentelijke belastingen. “Ondernemers moeten in ieder geval actie ondernemen, ook al hebben ze een buffer. We weten namelijk niet hoe lang dit gaat duren.” Veel detaillisten hebben zo’n buffer overigens niet, merkt hij op. “Dat spreekwoordelijke spek op de ribben is er bij veel binnenstadondernemers niet of nauwelijks; die hebben het al jaren moeilijk.”

Huur
Veel binnenstadondernemers zouden daarnaast daarom zeer gebaat zijn bij een tijdelijke huurverlaging of uitstel van huurbetaling. Volgens Manders een lastige materie. “Uiteraard hebben we dat al aan de vastgoedeigenaren voorgelegd. Maar daar krijgen we geen lijn in, iedere eigenaar reageert anders.” Of alle maatregelen vooralsnog afdoende zijn, weet hij niet, geeft Manders aan. “We zijn er nog maar net mee begonnen; het is voor iedereen een uitzonderlijke situatie. Bovendien, we leven nu van dag tot dag.”

Doorgeefluik
Hij wijst op het feit dat ondernemers in de binnenstad veel onderling contact hebben, ideeën en informatie uitwisselen. “Dat is goed. We hebben als organisatie bovendien vijftien ambassadeurs die naar twee kanten als doorgeefluik kunnen fungeren. Daarnaast is er natuurlijk onze Facebook-pagina met actuele informatie. Met elkaar in overleg blijven en alert zijn op signalen is zeker nu van wezenlijk belang. Alleen samen kunnen we ons door deze crisis slaan.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad