GRV Toegankelijk Venlo trekt regelmatig de gele kaart

21 oktober 2021

Reclameborden op blindengeleidelijnen, losliggende tegels, verkeerd geplaatste verkeersborden of de stoep blokkerende auto’s, fietsen of kliko’s, het zijn steeds terugkerende problemen waar GRV Toegankelijk Venlo al jaren tegen strijdt. Sinds kort wordt eveneens de gele kaart ingezet.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: GRV Toegankelijk Venlo

GRV Toegankelijk Venlo, voorheen Gehandicaptenraad Venlo, is al heel wat jaren actief. Voor de herindeling in 2001 was er in ieder stadsdeel een afdeling, na die herindeling is er een centraal bestuur voor de hele gemeente. Henk van Lijpzigh is er al bijna 20 jaar bij betrokken, tegenwoordig samen met Peter Michels als waarnemende voorzitters. Belangrijk speerpunt is de toegankelijkheid in de gemeente, vertelt hij, voor mensen met een beperking of chronische aandoening. “Dat zijn er zo’n 15.000, 15 procent van de Venlose bevolking. Ook die hebben recht op een toegankelijke stad, of dat nu de binnenstad is of in de wijken.”

Ophoging
De problematiek is heel divers, geeft van Lijpzigh aan, en wordt geconstateerd door de leden zelf, maar ook aangedragen door de achterban. Nadat een obstakel is geconstateerd wordt meestal contact opgenomen met de gemeente. Waarna gezocht wordt naar een oplossing. Met wisselend resultaat, merkt hij op. “Zo zijn we jaren geleden in gesprek gegaan met de wethouder over de toegankelijkheid van winkels met een opstapje, voor veel mensen in bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel een belemmering. We vonden het de beste oplossing als voor die winkels een ophoging zou komen. Dat is in de Vleesstraat gebeurd, maar daarna is het project gestopt.”

Leuningen
Wat meer recent was het de gemeente zelf die een steekje liet vallen, glimlacht Van Lijpzigh. “Bij het nieuwe gemeentekantoor. Daarin is een fraaie trap geplaatst waarvan de leuningen niet op de juiste hoogte zijn aangebracht. Voor blinde of slechtziende mensen is dat een gevaarlijke situatie omdat ze de leuning op een andere plek verwachten Verder zijn er de blindengeleidelijnen niet juist aangelegd. Het probleem is bekend maar nog niet opgelost.” En dan zijn er de actuele aandachtspunten, merkt hij op, zoals bij Omnibuzz dat aangeeft mensen niet te kunnen ophalen omdat ze te weinig chauffeurs hebben. Of de nieuwe lichting scootmobielen waarvan de actieradius en snelheid lager zijn dan die van de oudere modellen.

Terugkerend
Volgens van Lijpzigh voldoet verder zo’n 50 procent van de invalideparkeerplaatsen in Venlo niet aan de norm. “Ze zijn bijvoorbeeld te smal. Kijk, iemand met een beperking moet sowieso al de autodeur helemaal kunnen openmaken. Bovendien moet er vaak ook een rolstoel of rollator tussen kunnen. Maar dat lukt lang niet overal.” En dan zijn er de telkens terugkerende zaken, vaak als gevolg van onachtzaamheid. Van Lijpzigh kent het lijstje uit zijn hoofd. “Geblokkeerde stoepen. Omdat er een auto op staat, een aantal fietsen naast elkaar of een kliko. Fietsen of reclameborden op een blindegeleidelijn. Verkeerd geplaatst straatmeubilair dat daardoor als obstakel fungeert, hetzelfde geldt voor verkeersborden. Losliggende stoeptegels kunnen ook voor heel wat last zorgen.”

Niet nadenken
Voor de geblokkeerde stoepen is GRV Toegankelijk Venlo onlangs een ludieke actie gestart: het uitreiken van een gele kaart met daarop het verzoek ‘Houd voor ons de stoep vrij’. Lang niet altijd, maar zo af en toe levert dat een reactie op. Van Lijpzigh begint te lachen. “Altijd hetzelfde: ‘normaal houd ik er altijd rekening mee, maar nu net even niet’. Maar het is inderdaad onwetendheid, niet nadenken. Op dat vlak is nog veel te bewustwording te winnen.”

Een vervolgstap daarin wordt gezet op 10 november, als de gemeente Venlo in ’t Raodhoes in Blerick het Manifest ‘Iedereen doet mee’ ondertekent – die dag is er tevens een informatiemarkt met aanbieders van producten en lezingen. “Zo komen we stapje voor stapje bij een gemeente die ook voor mensen met een beperking almaar meer toegankelijk wordt.”

Zie ook: www.grv-venlo.nl

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad