Herinrichting Rosarium stagneert: “Trekken aan een dood paard”

26 januari 2022

Te veel vergaderingen, te weinig duidelijkheid en vooruitgang, dat is voor de omwonenden die betrokken zijn bij de herinrichting van het Rosarium in hartje Venlo reden om één voor één het bijltje er bij neer te gooien. Een buurtbewoner doet nog een bemiddelingspoging. Volgens de gemeente Venlo valt het wel mee. Die wil met een – nieuwe? – groep bewoners de plannen nog eens bekijken waarna “de schop in de grond kan”.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag

Het is in potentie een van de mooiste plekjes in de Venlose binnenstad, het Rosarium in de schaduw van de St. Martinusbasiliek. De laatste jaren lag het er echter niet al te fraai bij. Reden voor een aantal omwonenden om regelmatig zwerfafval op te ruimen. Op den duur ontstond er het plan om de rozentuin op te knappen en veiliger te maken. IVN Maasduinen, een vrijwilligersvereniging die zich inzet voor de bescherming van natuur, milieu en landschap, werd ingeschakeld en maakte na gesprekken met de omwonenden een ontwerp voor een herinrichting van het Rosarium met daarin onder meer een aanpassing van de padenstructuur, betere verlichting en het voorstel om de ondergrond te verbeteren.

Alleen gepraat
Daarna kwam de gemeente Venlo in beeld waarna, zo stelde een van de omwonenden driekwart jaar geleden, er een impasse ontstond. De gemeente wilde graag alle werkzaamheden in één keer laten uitvoeren, wat voor een vrijwilligersvereniging als IVN niet behapbaar was. Het ontwerp werd dus overgedragen. Daarna, zo klinkt het vanuit de omwonenden (die niet bij naam willen worden genoemd, red.), werd er alleen nog maar gepraat en was er geen vooruitgang. Wat er nu toe heeft geleid dat de huidige werkgroep er de brui aan geeft en geen zin meer heeft in nog meer gesprekken.

Schop in de grond
De gemeente bestrijdt dat dit het geval is. Een woordvoerder reageert als volgt: “In het recente verleden is er met een bewonersgroep een herinrichtingsplan is gemaakt. Daar is ook budget voor, maar het plan is nog niet uitgevoerd. Dit wordt nu op de korte termijn weer opgepakt samen met een bewonersgroep. Daar moeten nog een aantal mensen voor gevonden worden, daar is men nu druk mee bezig. Dan wordt eerst bekeken met die groep of de plannen die er liggen nu goed zijn of misschien nog aangepast moeten worden. Daarna gaat de schop de grond in. We willen dus graag vooruit kijken en het aanpakken.”

Geen energie
Vanuit de bestaande werkgroep klinkt een ander geluid. Er wordt aangegeven dat er na twee jaar van overleg nauwelijks iets is bereikt. “De teleurstelling daarover is groot, de energie om, na meer dan 15 vergaderingen in korte tijd en steeds andere gezichten, opnieuw het gesprek aan te gaan is er niet meer. We hebben het idee dat we er niet doorheen komen.” Er is onder meer twijfel of het ontwerp zoals door IVN Maasduinen is gemaakt ook binnen het beschikbare budget van 49.000 euro in zijn geheel kan worden uitgevoerd. “Er moet onder meer een waterpomp komen, van essentieel belang in droge zomers. En het verbeteren van de ondergrond is ook belangrijk. We willen het nu goed doen zodat we over drie jaar niet weer bij de gemeente moeten aankloppen.”

Nieuwsbrief
Vanuit de bestaande werkgroep wordt aangegeven dat ze dus het vele overleggen zonder resultaat beu zijn. “Het is als trekken aan een dood paard. We hadden 15 januari als uiterste deadline aangegeven voor een concreet plan, maar dat is er dus nog steeds niet.” In een frequent uitgegeven nieuwsbrief over de vorderingen van het herinrichtingsproject maakte de werkgroep onlangs bekend geen heil te zien in verder overleg en te gaan stoppen met hun activiteiten.

Bemiddeling
Een van de buurtbewoners schrok daar behoorlijk van. “Dat kan toch niet waar zijn, was mijn eerste gedachte. Zo’n prachtige plek moet weer zijn bijzondere uitstraling terugkrijgen. Ik heb meteen contact gelegd met de gemeente. Ja, noem het maar een bemiddelingspoging. Natuurlijk heb ik er begrip voor dat na zo veel overleg zonder concreet resultaat de energie op is, dat er geen animo is voor nog meer gesprekken. Maar er ligt een ontwerp, er is budget, het zou zonde zijn als daar nu niets mee wordt gedaan. Dus ga ik proberen mensen van de werkgroep en de gemeente nog één keer aan tafel te krijgen. In dat gesprek moet alles klip en klaar zijn. Zodat er daarna snel met werkzaamheden kan worden begonnen. En het Rosarium weer de uitstraling krijgt die het verdient.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad