Het blijft voorlopig nog stil in het Ald Weishoès

19 december 2019

In april 2018 was het volgens Antares-directeur Paul Stelder nog klip en klaar. In 2019 zou het Ald Weishoès worden gerenoveerd en gerestaureerd, in 2020 zou het weer in gebruik worden genomen, was de verwachting die hij uitsprak tegen De Limburger. De verenigingen die het gebouw gebruikten moesten eind 2018 vertrekken. Een jaar later is er echter nog niet veel gebeurd in het monumentale pand.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

René Ensink, voormalig voorzitter van de stichting Ald Weishoès, kijkt nog altijd met gemengde gevoelens terug naar 2018. Ja, dat er bouwwerkzaamheden gepland stonden was bekend, geeft hij aan. Maar er lagen diverse scenario’s. “Een ervan was dat er in fases verbouwd en gerestaureerd zou worden. Dan zouden de verenigingen gewoon kunnen blijven zitten, activiteiten konden doorgaan. Verenigingen zoals harmonie, fanfare, diverse joekskapellen, biljartclubs en Jocus Toekoms.” Die moesten, zegt Ensink, op zoek naar een ander onderkomen nadat was besloten dat de verbouwing en restauratie in zijn geheel zou worden uitgevoerd.

Bom
Daarnaast was er nog iets veranderd, geeft hij aan. “Na een aantal misstanden elders in ons land bij woningcorporaties zijn de regels aangescherpt. Corporaties dienen zich vooral op het aanbieden van woningen te richten, er is minder ruimte voor aanvullende activiteiten.” Dat deed Antares volgens Ensink met plannen voor studentenkamers en een hostel in het Ald Weishoès. “Wij konden blijven, althans in eerste instantie. Na de zomer van 2017 kregen we te horen dat eind 2018 moesten vertrekken. Dat sloeg in als een bom.” Er werd nog geprobeerd alle partijen in het leegstaande gebouw van Van Bommel van Dam onder te brengen, maar dat ging niet door omdat de gemeente geen langdurig huurcontract wilde afsluiten. Ensink besloot als stichtingsvoorzitter te stoppen, een aantal verenigingen verkaste onder de naam Klup 77 naar voormalig café De Splinter en een deel zocht op andere plekken in Venlo onderdak. Met in het achterhoofd terugkeer naar het Ald Weishoès in 2020.

Geen geschil
Dat gaat niet lukken, zoveel is wel duidelijk. Maar waarom niet? Er is in ieder geval geen geschil tussen het Venlose kerkbestuur – eigenaar van het Ald Weishoès – en Antares die het gebouw in erfpacht heeft. Zo zou het kerkbestuur het niet met de plannen van Antares betreffende de studentenkamers en hostel eens zijn. “Geen sprake van”, reageert vice-voorzitter Paul Dullaert. “We weten al vanaf het begin wat de plannen van Antares met het Ald Weishoès zijn en daar hebben we mee ingestemd. Daar is geen verandering in gekomen. Het is nu aan Antares om het traject in gang te zetten. Ik heb begrepen dat dat niet eenvoudig is.”

Muurschildering in de kelder, de vroegere soos

 

Brandveiligheid
Maar als nog lang niet alles was geregeld, waarom moesten de verenigingen er in december 2018 dan al uit, niet veel later gevolgd door het Jean Laudy Museum? Het antwoord komt van Marco Baetsen, als extern adviseur voor Antares bij het project betrokken. “Vanwege de brandveiligheid. Die voldeed niet meer aan de eisen die Antares daarvoor stelt.” Ook hij ontkent dat er een verschil van inzicht tussen het Venlose kerkbestuur en Antares zou zijn. “Dat gerucht deel al vlug de ronde, maar waar het vandaan komt weet ik niet.” En wat speelt er nu dan? Het project ligt, op een asbestsanering van een paar weken na, al een jaar stil.

Jules Kayser
Baetsen ontkent dat het project stil ligt. “Er is wellicht niet veel zichtbaar op dit moment, maar we zijn volop aan de slag met het zorgvuldig vormgeven van de restauratie. Het pand is een zeer belangrijk rijksmonument dat vraagt om een zorgvuldige aanpak. Hier maakt Antares budget en tijd voor vrij. Zo zijn inmiddels alle vloeren onderzocht; geen enkele opbouw is namelijk het zelfde. Verder zijn we plannen aan het doorontwikkelen om grotendeels terug te gaan naar de originele indeling van 1925, zoals destijds door Jules Kayser ontworpen. Dat betekent onder meer dat de binnenplaats weer terugkomt en de zaalstructuur van het pand overeind blijft. De bijzondere gevel uit 1611 wordt grondig gerestaureerd.”

Interieur Ald Weishoès


Combinatie van functies

Hij merkt op dat vanuit Antares altijd de eis is gesteld dat de maatschappelijke functie als huiskamer, sociaal hart en ruimte voor verenigingen behouden blijft. “In het begin van het traject hebben we geprobeerd hier met stichting Ald Weishoès uit te komen, maar dat is helaas niet gelukt.” Baetsen legt uit dat in de toekomst in het Ald Weishoès een combinatie van functies komt, noodzakelijk voor de exploitatie. “Dat vraagt om een zorgvuldige benadering. Dit vergt tijd. Daarnaast zijn er veel stakeholders in het project waar we samen mee optrekken, zoals het kerkbestuur en gemeente Venlo. Met de gemeente Venlo zijn we nu in overleg over de vergunningen. Dat hopen we ergens in de loop van het volgend jaar af te ronden.”

Conceptaanvraag
Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er “op dit moment bij de gemeente een conceptaanvraag omgevingsvergunning – een principeverzoek, dus geen formele aanvraag – in behandeling is voor het restaureren en herbestemmen van het Ald Weishoes. Uit het dossier blijkt dat er naar aanleiding van gesprekken stukken zijn ingediend die nog beoordeeld moeten worden door de gemeente.”

Bouwkosten
Marco Baetsen geeft tot slot aan dat hij niet concreet kan aangeven wanneer de uitvoering van de restauratie en verbouwing gaan beginnen. “Zoals gezegd, we zijn in overleg. Nee, is er ook nog geen sprake van een aanbestedingstraject. Dat heeft onder meer te maken met de situatie in de markt, met de uit de hand lopende bouwkosten.”

 

Het blijft voorlopig dus nog stil in het Ald Weishoès.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

Bowie in Venlo

Bowie in Venlo

Column: Jac Buchholz | Beeld: Peter Janssen David Bowie kwam voorbij. Op televisie uiteraard – stel je voor, het zou wat zijn. Terug in de tijd, een optreden tijdens zijn Ziggy Stardust-tour in de Hammersmith Odeon. Voorafgaand aan afsluiter Rock ‘n’ Roll Suicide...