“Hopelijk beseffen mensen weer hoe goed we het eigenlijk hebben”

3 april 2020

Als voorzitter van MKB Noord-Limburg spreekt Gijs Hendrikx momenteel dagelijks door de coronacrisis gedupeerde ondernemers. Als eigenaar van het Theater Hotel in Venlo en een hotel in aanbouw is hij zelf ook zo’n gedupeerde ondernemer. “We moeten hier samen doorheen en die saamhorigheid zie ik gelukkig terug.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: privé

Nee, stil te zitten hoeft Gijs Hendrikx niet en dat is dan ook niet het geval. Sinds de coronacrisis ons land en dus de regio stevig trof, is er veel geregeld, geeft hij aan. Zoals het intensiveren van de contacten met de gemeente Venlo en andere Noord-Limburgse gemeenten, om de lijnen kort te houden. “Verder hebben we door heel Limburg een platform opgezet om onze ondernemers te helpen en ondersteunen. Op heel brede wijze want we hebben natuurlijk een diverse doelgroep. Van wie ik, maar ook de andere leden van onze stuurgroep, dagelijks mensen spreek.”

Uitzonderlijke situatie
Hij noemt een voorbeeld. “Ik sprak deze week bijvoorbeeld een makelaar. Die zingt het deze maand nog wel uit, gaf hij aan. Maar daarna, vroeg hij. Daar tegenover staan bijvoorbeeld horecaondernemer en winkeliers die hun omzet meteen drastisch hebben zien inzakken of zelfs geen omzet meer hebben.” Dus ja, zegt hij, het was fijn dat landelijke en lokale overheid snel hebben gereageerd en dat er steeds opnieuw wordt gekeken hoe de ondersteuningsmaatregelen af te stemmen op de huidige maar ook komende periode. Dat het in die beginperiode niet altijd van een leien dakje ging, kan Hendrikx wel enigszins begrijpen. “Nee, natuurlijk is het niet leuk wanneer je als ondernemer een fors pakket formulieren krijgt waar een paar vellen waren beloofd. Aan de andere kant is dit een uitzonderlijke situatie waarin heel snel moest worden gehandeld. Dat dan niet alles in een keer goed geregeld is, begrijp ik wel, hoe vervelend dat ook is.”

Enquête
MKB Limburg – zowel belangenbehartiger als businessclub voor circa 1.300 leden, van wie zo’n 250 in Noord-Limburg – kiest in de huidige crisis voor een brede aanpak. Dat betekent veel contact tussen de drie afdelingen – naast noord, ook midden en zuid – die op hun beurt als aanspreekpunt voor de regionale achterban fungeren. Hendrikx noemt een recent uitgevoerde enquête om wat er momenteel bij de achterban speelt zo goed mogelijk te inventariseren. “Daar kwam bijvoorbeeld uit naar voren dat vrijwel alle respondenten, bijna 800, in welke branche dan ook, last van deze crisis hebben. De helft gaf zelfs aan dat die van grote impact op hun bedrijf is.”

Inventariseren
Dus ja, zegt Hendrikx, het is goed dat er op korte termijn een aantal beslissingen zijn genomen voor de eerste nood. Nu is het volgens hem zaak op een doordachte wijze naar de langere termijn te kijken. “We moeten hier nu samen doorheen en die saamhorigheid zie ik gelukkig terug. Natuurlijk is niet iedereen het met elkaar eens, maar met de vinger wijzen heeft nu absoluut geen zin, al begrijp ik de emotie, de onmacht die er achter zit.” Hendrikx weet dat een van de meest heikele pijnpunten de huur is. “Dat ligt bij onze provinciale voorzitter Monique Princen. En daar zijn natuurlijk andere partijen ook mee bezig – een lastig onderwerp. Wat we momenteel vooral doen is alle signalen inventariseren en die gebruiken bij onze gesprekken met andere betrokken partijen.”

Andere wereld
Hendrikx vindt het daarnaast belangrijk al vooruit te kijken naar de periode na de crisis, als de situatie zal normaliseren. Hij verwacht dat de wereld er dan wel iets anders uit zal zien. “Ik ben van nature optimistisch en hoop dat mensen beseffen hoe goed we het eigenlijk hadden. Dat we over een tijd extra genieten van uit eten, een glaasje drinken in een café of een theaterbezoek, nu we weten dat het niet altijd vanzelfsprekend is.”

Geen paniek
Hoe staat hij er zelf trouwens voor? “Ja, ook wij worden sterk geraakt. Maart is normaal gesproken een van onze beste maanden, nu de slechtste. Maar ik raak niet in paniek. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en moeten dus blijven zoeken naar oplossingen.” En dan ook nog een hotel in aanbouw. Extra kopzorgen? “Nee, daar krijg ik juist energie van. Het geeft me de mogelijkheid vooruit te kijken. En we moeten zeker niet onze ogen sluiten voor de huidige situatie, maar vooral ook vooruit kijken naar als dit alles voorbij is.”

Ondernemers met vragen kunnen die stellen via ghendrikx@theaterhotelvenlo.nl

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad