‘Laatbloeier’ Mattie Peeters brengt bundel met filosofische bespiegelingen uit

14 april 2021

Hij studeerde filosofie in Nijmegen, maar kwam uiteindelijk terecht in de IT-wereld. Filosofie werd voor Venlonaar Mattie Peeters “iets voor op zondag”. Tot vijf jaar geleden, toen hij zijn bedrijf de Denkerij oprichtte. Op 15 april brengt hij zijn eerste boek uit.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Peter de Ronde

Hij noemt zichzelf een laatbloeier; filosofie kwam op enig moment op zijn pad, eigenlijk pas na het afronden van de MULO, begint Mattie Peeters (70) zijn verhaal. “In mijn MULO-tijd had ik andere interesses. Daarna, ik was een jaar of 20, besloot ik naar het avondgymnasium in Nijmegen te gaan. Nee, niet dat de filosofie me toen al helemaal te pakken had. Meer mensen volgden het avondgymnasium; het hoorde bij die tijd om jezelf te ontwikkelen, te ontplooien.”

IT-wereld
Hij kwam er onder meer in aanraking met Socrates. Dat prikkelde. “Ik wilde meer van hem weten. Daarna volgde de verdieping.” Mattie besloot verder te studeren en stond voor de keuze culturele antropologie of filosofie. “Dat laatste leek mij het meest interessant.” Het werd een tijd van doorzetten, geeft hij aan, mede omdat hij naast zijn studie ook werkte. Hoewel hij de opleiding afrondde, werd filosofie niet onderdeel van zijn werkzame carrière. “Ik studeerde af in de metafysica, met als bijvak informatica en systeemanalyse. Het was de tijd van de eerste pc’s, de opkomst van de automatisering. Ik had onder meer geleerd hoe databases inzetbaar te maken in bijvoorbeeld de museumwereld. Zo kwam ik in de IT-wereld terecht en werd filosofie iets voor de zondag, een hobby.”

Ondernemersclub
In die wereld bleef hij werkzaam tot 2015. Toen ontstond het idee om meer met filosofie te gaan doen. Hij richtte zijn bedrijf de Denkerij op en ontplooide allerlei activiteiten. Een ervan was het modereren van een club ondernemers. “Dat waren een aantal leden van de LWV-studieclub. Ze wilden via de filosofie op zoek naar verdieping. Dus schreef ik maandelijks essays die dan het uitgangspunt van onze bijeenkomsten vormden – die essays vormen de basis voor het boek dat nu uitkomt.” Mattie legt uit dat de thema’s van die essays heel uiteenlopend zijn. “Denk aan hoe de mens zich verhoudt tot zichzelf, zijn medemens, de politiek, de geschiedenis, de ethiek en moraal, de economie, de samenleving en de wetenschap.”

Vervolg
Het idee voor het boek ontstond vorig jaar. Mattie besloot zich te oriënteren en een aantal mensen te benaderen voor advies. Dat bracht hem onder meer in contact met Willem Kurstjens wiens uitgeverij Shinz  het boek nu uitgeeft. “Willem heeft de essays kritisch gelezen en vervolgens geredigeerd. De mensen van Studio Denk, net als ik actief in Q4, hebben de vormgeving verzorgd.” Het boek ligt er nu. Blijft het daarbij? Hij lacht: “Nee, dit smaakt naar meer. Ik kan me zo voorstellen dat er een vervolg komt.”

Stadsdenker
Maar Mattie heeft meer ideeën. Zoals het idee van een stadsdenker, net zoals er stadsdichters zijn. Dat zou dan wel breed gedragen moeten worden, vindt hij, met een fonds als basis. “Een stadsdenker kan vanuit filosofisch perspectief naar een stad kijken. Daarbij kan hij of zij de waan van de dag loslaten en bijvoorbeeld vanuit de ideeëngeschiedenis een visie ontwikkelen op zaken die bijdragen aan het welzijn van de stad op langere termijn. Of filosoferen over hoe met erfgoed en historie om te gaan.” Daarnaast heeft hij nog wat andere initiatieven in zijn hoofd, het ene meer concreet dan het ander. “Ik heb bijvoorbeeld contact gezocht met de bibliotheek. Op 11 mei geef ik daar een lezing over leiderschap. We zijn in gesprek om daar een vervolg aan te geven met naast lezingen ook workshops. Verder is er het idee voor een podcast, maar dat moet ik nog verder vorm geven.”

Honderdste exemplaar
Voor nu kijkt Mattie vol spanning uit naar de lancering van zijn boek ‘Filosofische bespiegelingen’ en de reacties erop. Een presentatie met uitreiking van het eerste exemplaar zit er vooralsnog niet in. “Ik had even de stille hoop op 23 april een presentatie te kunnen houden, maar dat is nog te vroeg. Vooralsnog gaan we uit van 14 mei, in de grote zaal van Grenswerk, daar is voldoende ruimte om het volgens de regels te doen. Nee, het eerste exemplaar uitreiken is dan wat achterhaald. Dan maar het honderdste.”

Het boek ‘Filosofische bespiegelingen – Bezinning, actualiteit, denken’ is vanaf 15 april verkrijgbaar bij de boekhandel en kost 22 euro.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad