Na veel praatsessies en vertraging is opknapbeurt Rosarium alsnog gestart

16 december 2022

Veel gepraat, geen actie. Dat was het beeld dat de afgelopen jaren naar buiten kwam over het verloederde Rosarium. Omwonenden haakten daardoor beetje bij beetje af. Nu is de opknapbeurt alsnog van start gegaan, volgens de gemeente Venlo grotendeels conform de plannen die er al lagen. “De waterput met pomp komt er niet; dat paste niet binnen het budget.” Omwonenden zijn niet meer bij de plannen betrokken.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Junks en zwerfvuil waren de afgelopen jaren twee belangrijke oorzaken van de verloedering van het ooit zo fraaie Rosarium. Tot verdriet van veel omwonenden. Een aantal daarvan stak de koppen bij elkaar en besloot tot regelmatige opruimacties. Bovendien werd vanuit die omwonenden contact gelegd met IVN Maasduinen, een vrijwilligersvereniging die zich inzet voor de bescherming van natuur, milieu en landschap. De destijds recent opgerichte afdeling Venlo ging met de bewoners in gesprek over hoe het Rosarium op te knappen.

Suggesties
Uit dat overleg kwamen diverse suggesties naar voren zoals het meer in het zicht plaatsen van de banken, verbeteren van de verlichting, het aanpassen van de padenstructuur en het verbeteren van de ondergrond. Ook kwam er het voorstel op tafel van het aanleggen van een waterpomp met waterleiding ingeval van lange periodes van droogte. IVN maakte op basis van de suggesties een ontwerp en stelde een begroting op. Daarna stagneerde het project. De gemeente Venlo wilde de werkzaamheden in één keer laten uitvoeren, iets waar IVN als vrijwilligersorganisatie niet aan kon voldoen. Wel droeg de organisatie de plannen voor de herinrichting van het Rosarium over aan bewoners en gemeente. Vervolgens werd door de gemeente Venlo een aanbestedingstraject gestart.

Werkgroep
Dat was in de eerste helft van 2021. Daarna bleef het lange tijd stil. De gemeente gaf in die periode aan met de financiering van de uit te voeren werkzaamheden bezig te zijn. Gemeente en bewoners bleven in gesprek. Die leverden volgens de omwonenden niets op. “Te veel vergaderingen, te weinig duidelijkheid en vooruitgang; het is als trekken aan een dood paard”, klonk het bijna een jaar geleden. Voor de bij het project betrokken werkgroep reden om zich op te heffen. Een buurtbewoner probeerde vervolgens in januari weer beweging in de zaak te krijgen, echter zonder onmiddellijk resultaat.

Plannen uitgebreid
Nu zijn de werkzaamheden, op 1 december alsnog begonnen. De gemeente Venlo verklaart dat de vertraging voortkomt uit het streven naar kwaliteit. Tevens werd er opnieuw naar de uit te voeren werkzaamheden gekeken met als conclusie dat er meer moest gebeuren dan aanvankelijk was benoemd. Het plan van IVN is in grote lijnen in stand gebleven en vanuit kwaliteitsoogpunt nog wat uitgebreid. Alleen de wens om een waterleiding door het Rosarium te leggen – waarvoor een put met pomp geslagen zou moeten worden – is niet overgenomen omdat dit ver over het beschikbare budget zou gaan.

Hagen weg
Hoewel de gemeente in een eerder stadium aangaf het werk in één keer te willen laten uitvoeren, is alsnog besloten het in twee fases op te delen. Volgens de gemeente met het oog op voornoemde kwaliteitsimpuls. Met de eerste fase – begroot op circa 125.000 euro – is dus op 1 december begonnen. Die betreft het lager gelegen gedeelte waarin het Rosarium is gelegen. Rozen, hagen, gazon en asfaltpaden worden verwijderd. Voor het asfalt komt een rode klei-klinker terug en de hagen blijven weg, zoals vroeger. In 2023 wordt het parkje ingezaaid met Afrikaantjes om zo de grond weer geschikt te maken voor rozen. Komend jaar zal ook worden gebruikt om fase 2 voor te bereiden. Die vindt plaats in 2024 en betreft de terugkeer van de rozen.

Op de vraag of er momenteel nog omwonenden bij het project zijn betrokken, laat de gemeente het volgende weten: “In eerste instantie zijn er omwonenden bij betrokken geweest en die hebben ook hun wensen kenbaar gemaakt. Helaas hebben zij zich teruggetrokken en zijn er momenteel geen bewoners die een rol willen spelen.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad