Parkeeronderzoek Venlo: project Julianapark wéér afgestoft

25 november 2020

Hoewel tijdens eerdere onderzoeken bleek dat een parkeergarage onder het Julianapark niet haalbaar zou zijn, laat het Venlose gemeentebestuur toch weer bekijken of ondergronds parkeren daar alsnog mogelijk is. Ook de parkeerplaats naast het NS-station aan de Kaldenkerkerweg wordt in de plannen meegenomen.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

De gemeente Venlo nam vorig jaar het besluit om grondig onderzoek te laten doen naar de parkeermogelijkheden in het oostelijk deel van de Venlose binnenstad. Met het afbreken van de Arsenaalgarage is daar een tekort aan parkeerplaatsen, zeker wanneer de extra parkeerplekken op de Deken van Oppensingel op termijn komen te vervallen. Om dat tekort op te vangen komt er aan het Arsenaalplein een tijdelijke parkeergarage. Die geeft het stadsbestuur de tijd op zoek te gaan naar een wenselijke definitieve oplossing.

Te waardevol
Wethouder Sjors Peeters (o.a. Parkeervoorzieningen, Verkeersveiligheid) legt uit dat een permanente parkeergarage aan het Arsenaalplein niet de ideale oplossing is. “Die plek is te waardevol om er weer een parkeergarage te bouwen.” Hij legt uit dat uit een verkenning van parkeerkundig adviesbureau Empaction het Julianapark als meest voor de hand liggende optie naar voren kwam, met daarnaast de locatie aan de Kaldenkerkerweg bij het NS-station die ingericht zou moeten worden als mobiliteitshub, een plek waar meerdere mobiliteitsvormen samen komen en op elkaar aansluiten.

Focus
Hij ziet zelf al een aantal voordelen, zegt Peeters. “In dat gebied ontstaat momenteel het museumkwartier dat heel wat mensen zal trekken. Bovendien wordt Venlo in de toekomst overstapplaats in de treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf.” Dus vindt hij het niet vreemd dat de focus nog een keer naar het Julianapark gaat. “Temeer vanwege de vele Duitse bezoekers. Het is een gegeven dat die op bezoek in Venlo vrijwel altijd naar de parkeergarage onder het Nolensplein rijden. Als we ze in plaats van af laten slaan, rechtdoor kunnen laten rijden, ontlasten we het Nolensplein.”

Restanten stadsmuur
Peeters wijst er verder op dat een ondergrondse parkeergarage als voordeel heeft dat de auto’s uit het zicht staan. En hij ziet nog bijkomende voordelen. “Er zullen nu veel mensen zijn die zich afvragen hoe het met de festivals moet. Maar het park blijft het park, daar verandert niets aan. Sterker nog, we kunnen wellicht in het dak van de parkeergarage faciliteiten inbouwen waar de festivals van kunnen profiteren.” En dan zijn er nog de restanten van de oude stadsmuur van Venlo die zich in de grond onder het park bevinden, zegt hij. “Als wethouder erfgoed zou ik die graag zichtbaar willen maken.”

Parkeren fietsen
Dat het park is aangelegd op oorlogspuin ziet de wethouder niet als een probleem maar een uitdaging. “Die ondergrond is onderdeel van het onderzoek.” Net als waar een in- en uitrit aan te leggen. “Ik kan me zo voorstellen dat die strook langs de Burgemeester van Rijnsingel mogelijkheden biedt, maar dat is giswerk.” Peeters geeft aan dat er minimaal 375 parkeerplaatsen in dat gebied moeten worden gerealiseerd. Tevens wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor het parkeren van fietsen. “Dat zouden we namelijk graag wat meer uit de binnenstad weg willen halen.”

Hij maakt tot slot duidelijk dat er diverse opties worden bekeken. Zoals een combinatie van parkeergarage onder het Julianapark in combinatie met een mobiliteitshub aan de Kaldenkerkerweg, maar de mobiliteitshub met op die plek een parkeergarage is eveneens een optie. “Als er voldoende parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd zullen we daar zeker naar kijken.” Het haalbaarheidsonderzoek, zegt hij, zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. De uitkomst ervan wordt in het derde kwartaal van 2021 verwacht. Als er daadwerkelijk een parkeergarage onder het Julianapark wordt aangelegd, zal dat aan de zuidzijde, achter het Limburgs Museum zijn.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

Bowie in Venlo

Bowie in Venlo

Column: Jac Buchholz | Beeld: Peter Janssen David Bowie kwam voorbij. Op televisie uiteraard – stel je voor, het zou wat zijn. Terug in de tijd, een optreden tijdens zijn Ziggy Stardust-tour in de Hammersmith Odeon. Voorafgaand aan afsluiter Rock ‘n’ Roll Suicide...