Petatte Wiel: “Na 29 jaar strijd zijn we lamgeslagen”

6 mei 2021

Komt er na 60 jaar een einde aan een rasecht Venloos bedrijf? Of krijgt Dave Verstappen, huidige eigenaar van Petatte Wiel nog een laatste kans? Bovenop alle onzekerheid over de lange termijn koos de gemeente er eind maart voor om het gebied rondom zijn frietkraam volledig op de schop te doen. Het gevolg: zijn zaak is zo goed als onbereikbaar. Verstappen: “Ja die renovatie van de Maaskade moest gebeuren. Dat betwist ik niet, maar de communicatie rondom deze aanpak was uiterst ongelukkig. Net zoals zoveel andere aspecten rondom onze vergunningen en verhuizing in de afgelopen 30 jaar.”

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: Rob Buchholz en collectie familie Verstappen

Wie met de 47-jarige Verstappen in gesprek gaat, ziet een verslagen mens zitten. Uit al zijn woorden klinkt boosheid, frustratie en veel verdriet. Het familiebedrijf, dat zijn opa 60 jaar geleden begon, dreigt volgens hemzelf voorgoed uit het Venlose straatbeeld te verdwijnen. Tot afgrijzen van veel stadsgenoten. “Mensen zeggen wel eens tegen mij dat onze situatie schrijnend is. Maar het gaat veel verder dan dat. Het is een thriller, een gitzwarte komedie, een drama. Iedere morgen als ik de deur van de frietkraam open, kijk ik tegen de foto van mijn in 2016 overleden vader aan. Hij was Petatte Wiel. Ik ben blij dat hij dit niet meer hoeft mee te maken, maar ik kan zelf wel janken van verdriet. Na 29 jaar van strijd met de gemeente over onze standplaats, vele valse beloftes, de coronacrisis en nu weer het volledig onbereikbaar maken van deze zaak, zijn mijn moeder en ik gebroken. Wij zijn kapot en moegestreden.”

Geen spaargeld meer
Terwijl Verstappen zijn verhaal doet, heeft één klant zich toch een weg weten te banen tussen de hekken, omleidingen en graafmachines door. “Mag ik 1 kalfskroket,” zo klinkt het. Verstappen is blij met iedere klant, maar echt zoden aan de dijk zet het niet meer. “Door corona was ik al 90 procent van de omzet verloren. Van de omzet die overbleef, verlies ik nu weer 90 procent dankzij de opengebroken Maaskade. Als er tien mensen per dag aan de kraam komen, dan is dat veel. Spaargeld is er door alle omzetverlies niet meer.”

Het aanzien vanuit de frietkraam

Murw geslagen
Even de problematiek samenvatten. De gemeente liet recent weten het standplaatscontract te beëindigen. Als hij wil mag Petatte Wiel nog een jaar blijven staan, zo klinkt de lezing volgens Verstappen. Daarna zou de gemeente een aanbesteding starten waarop ook andere geïnteresseerden zich kunnen inschrijven voor twee nieuwe standplaatsen. Een aanbesteding waarvoor Verstappen naar eigen zeggen dus geen geld meer heeft. In de week voor Pasen startte de gemeente met de grootschalige renovatie van de Maaskade waardoor de zaak dus zo goed als onbereikbaar is geworden. “Begin maart kreeg ik een brief dat ze op termijn met werkzaamheden zouden beginnen. Op vrijdagmiddag 26 maart volgde laat in de middag een brief waarin mij werd medegedeeld dat maandagmorgen 29 maart de renovatie van start zou gaan. Als ik behoefte had aan meer informatie of bezwaar wilde aantekenen, moest ik maar even bellen. Kun je je dat voorstellen? Ik heb nog wel mijn verzekeringsagent en rechtsbijstand gebeld, maar hij gaf al aan dat ik hier weinig tegen kon beginnen. Toch wilde ik opheldering. Onze zaak was in no-time volledig ingebouwd en zo goed als onbereikbaar. Mijn mond viel open van verbazing. Zo had ik het niet verwacht. Een goed gesprek of uitleg heeft nooit plaatsgevonden. Natuurlijk blijft de zaak open. We zijn inmiddels murw geslagen en ik bedien met een zwartgallige lach de laatste paar klanten. Het is een absurde en lachwekkende situatie waarin wij ons bevinden. Nu er versoepelingen zijn en drukke Duitse dagen is mijn zaak zo goed als onbereikbaar.”

Brief
In een reactie op het verhaal van de renovatie laat de gemeente weten dat het de taak van de aannemer was om bewoners en ondernemers te informeren. Dat is ook gebeurd. Tussen het moment van gunning door de gemeente en start van de werkzaamheden door de aannemer zat echter weinig ruimte. “De heer Verstappen heeft nog een speciale mail gekregen omdat we niet wisten of de brief die huis-aan-huis werd verspreid hem nog tijdig zou bereiken. In die brief is hij uitgenodigd voor een gesprek, maar daar heeft hij geen gebruik van gemaakt,” aldus een woordvoerder van de gemeente. Verstappen bevestigt dat hij weinig heil meer zag in een gesprek op dat moment. “Vrijdagmiddag laat krijg je niemand meer te spreken en toen ik na het weekend bij de frietkraam arriveerde was het leed al geschied; we waren volledig ingesloten en zo goed als onbereikbaar. Wat valt er dan nog te bespreken?”

Ambtelijke muur
En zo loopt de familie Verstappen naar eigen zeggen al bijna 30 jaar tegen een ambtelijke muur aan. Vanaf de jaren zestig was de frietkraam een begrip op de Havenkade. Vanwege de realisatie van de Maasboulevard kreeg Petatte Wiel – na veel getouwtrek – vanaf 2004 een nieuwe plek, een paar honderd meter verder op de Maaskade. Ook daar hield de onrust aan, aldus Verstappen. “Al in 1976 zei mijn opa tegen pap: ‘jongen ga weg op die Havenkade. Ze gaan daar ooit een boulevard bouwen en dat gaat ten koste van de zaak. Die willen ze daar niet.’ Het heeft lang geduurd, maar opa kreeg gelijk. In 1984 werd de kraam al een stuk verschoven wegens de aanleg van een fietspad. Sinds de definitieve plannen voor de Maasboulevard begin jaren negentig op tafel kwamen, is er een steekspel begonnen. Al zei een wethouder toen nog wel: ‘voor Petatte Wiel is altijd plaats op de Maasboulevard.’

Vergeten
Dat laatste bleek dus niet het geval. In de jaren negentig deed de familie Verstappen nog meerdere aanvragen voor een plek op de Kop van de Weerd. Dat bleek volgens Dave om diverse redenen niet mogelijk. “De gemeente haalde het hoog water aan, maar ook het feit dat ze geen nieuwe standplaatsvergunningen afgaven. Daar was bij ons echter geen sprake van. Wij hadden al een standplaatsvergunning. De kraam zou alleen verplaatst worden. In 2012, kregen wij de vraag van klanten en vrienden of de zaak toch een plek kreeg bij De Werf. Wij wisten van niks. Wat bleek: IJsco Fantastico kreeg een standplaats in een nieuw te bouwen kiosk. Dat kon dus wel. De gemeente was ons ‘vergeten’ te benaderen, zo kreeg ik toen te horen. Na 29 jaar strijd vreet het aan alle kanten. Wij zijn lamgeslagen.” De gemeente laat nu in een reactie weten niet bekend te zijn met het feit dat Dave Verstappen belangstelling had voor een andere plek, zoals bijvoorbeeld De Werf. “In het geval van de ijssalon is er op de ingerichte Kop van de Weerd een initiatief gekomen voor een seizoenskraam vanuit een ondernemer zelf,” aldus een woordvoerder van de gemeente. “Aan dat initiatief is en wordt medewerking verleend met behulp van een verhuur van de grond (van jaar tot jaar). Met de heer Verstappen is steeds in overleg gekeken naar het continueren van de huidige, tijdelijke, plek.”

Huurverhoging
Voor Petatte Wiel blijven de druiven echter zuur. Op de vorige locatie aan de Havenkade waren nog twintig mensen in dienst, zo laat Verstappen weten. Hij heeft in al die jaren flink ingeleverd. “Nu doe ik het samen met nog één collega. Zussen en een broer (Margot, Lenie en Ghunter) van mijn vader en hun kinderen hebben hier meegeholpen. Het is een echt familiebedrijf. We zijn nu echter aan het einde van ons Latijn. Kijk niet vreemd op als ik over een maand al de stekker er uit trek en de zaak voorgoed gesloten is. Afgelopen jaar tijdens de coronaperiode kregen wij zelfs een huurverhoging van de gemeente. Onvoorstelbaar toch? Willen ze ons bewust kapot maken? Ik lig bij veel partijen achter met betalingen.” Volgens de gemeente is er wat betreft de huurverhoging sprake van een jaarlijkse indexatie conform CBS cijfers. Er was dus inderdaad sprake van een lichte stijging. “Voor verhuur van de grond zijn er geen afspraken rondom het bevriezen van de jaarlijkse indexatie gemaakt.”

Benefrietconcert
Ook in 2009 was de toekomst van Petatte Wiel al in het geding. Toen kreeg Wiel Verstappen, de vader van Dave, een brief van de gemeente dat zijn kraam zou verdwijnen. Zanger, gitarist en journalist Peter Beeker kreeg als vaste klant lucht van deze onrust en samen met Marcel Tabbers en Nina Bellen werd een BeneFrietconcert voor de zaak georganiseerd. Een ludieke actie die veel sympathie opwekte en zorgde dat Petatte Wiel door kon gaan. “Een schitterende middag,” zo herinnert Dave zich die tussen 2011 en 2015 actief was met een eigen snackbar ’t Petatte Huuske op de Straelseweg. “Maar ik hielp ook al die jaren mee in de zaak van pap en mam totdat ik er in 2015 definitief terug instapte. De hele strijd om standplaats en vergunningen heb ik al die jaren samen met mijn ouders gestreden. We hebben fantastische jaren gehad met veel trouwe klanten. Zeker veel Duitsers, maar ook voldoende mensen uit de buurt en andere Venlonaren die jarenlang de zaak bezochten vanwege de naamsbekendheid en het gevoel van ouderwets een frietje met een snack eten bij een echte traditionele frietkraam. Maar bijna al die klanten zijn verdwenen. Dat komt door de standplaatswisseling, coronamaatregelen en nu dus ook de renovatie van de Maaskade. Ik heb al ruim een jaar bijna geen inkomsten en moet bij mijn moeder eten. Ik kan net mijn vaste lasten betalen. Dus geld om opnieuw te investeren in een aanbesteding is er niet meer. Ook mentaal zijn we kapot.”

Een krantenartikel van begin deze eeuw over de onzekere toekomst voor Dave en Wiel Verstappen

Laatste gesprek
Het idee dat veel Venlonaren opperen om Petatte Wiel meer tijd te gunnen om de komende jaren weer wat geld te verdienen, zou een optie kunnen zijn. “Ik heb 14 mei nog een gesprek met een projectleider van de gemeente. Hopelijk krijgen we nog een kans, maar zoals eerder gezegd: ik weet niet of ik het nog zo lang trek. Alle reserves zijn op. Financieel, maar ook mentaal. Ik gun geen enkele ondernemer wat wij hebben moeten doorstaan. Dat heeft weinig meer met ondernemen te maken. Vaak waren wij meer tijd kwijt aan stukken doorlezen en ambtelijke of juridische zaken regelen dan met de verkoop van friet en snacks. Daar lag de passie van pap, mam en ook van mij. Voor pap was zijn kraam het mooiste op de wereld. Hij was apetrots en zag er telkens weer de voordelen van in. Hier leefde hij voor. Hetzelfde geldt voor moeder, maar ook voor mij. Het is triest als het op deze manier moet eindigen.”

De gemeente bevestigt dat er inderdaad nog een gesprek met Dave Verstappen plaatsvindt. Op de vraag of er nog een langer verblijf voor Petatte Wiel in zit, laat een woordvoerder weten dat die mogelijkheid er in feite wel is. Zelfs tot 1 januari 2023. “De heer Verstappen heeft een tijdelijke omgevingsvergunning op de huidige plek aan de Maaskade. Deze vergunning loopt per 1 juli 2021 af. Eind vorig jaar werd duidelijk dat de herinrichting van de openbare ruimte aan de Maaskade niet voor 1 januari 2023 zal starten. Daarop hebben wij in december afgelopen jaar contact met hem gezocht en deze boodschap medegedeeld. In dat gesprek is de heer Verstappen gevraagd of hij interesse heeft om – met behulp van een door hem aan te vragen nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning – de termijn met ingang van 1 juli 2021 met nog maximaal 1,5 jaar te verlengen. Deze belangstelling is er bij betrokkene en hij heeft deze aanvraag inmiddels ingediend. Wordt deze tijdelijke omgevingsvergunning onherroepelijk dan sluiten wij als gemeente ook een nieuwe huurovereenkomst voor het gebruik van de grond tot 1 januari 2023. Er is dus reeds extra tijd van maximaal 1,5 jaar geboden.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

Bowie in Venlo

Bowie in Venlo

Column: Jac Buchholz | Beeld: Peter Janssen David Bowie kwam voorbij. Op televisie uiteraard – stel je voor, het zou wat zijn. Terug in de tijd, een optreden tijdens zijn Ziggy Stardust-tour in de Hammersmith Odeon. Voorafgaand aan afsluiter Rock ‘n’ Roll Suicide...