Plan binnenstad 2030: Venloverbeterd

28 september 2021

De gemeente Venlo, winkeliersvereniging Venlostad.com en vastgoedeigenaren (VVEV) slaan de handen ineen om de Venlose binnenstad een kwaliteitsimpuls te geven. Hun ambities zijn vastgelegd in het vandaag gepresenteerde Plan binnenstad Venlo 2030. Daarin staat onder meer dat er wordt gestreefd naar een compacter winkelgebied met meer winkels in het midden- en hogere segment.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag

De samenwerking tussen gemeente, centrumondernemers en vastgoedeigenaren mag uniek worden genoemd, zo blijkt uit het plan. En noodzakelijk om de ambities die er voor de komende jaren liggen ook waar te maken. Wethouder Erwin Boom onderschrijft dat. “De samenwerking is essentieel. Je kunt als gemeente dan weer met de een en dan weer met de ander projecten oppakken, maar een integrale aanpak werkt in alle opzichten efficiënter.”

Bewoners
Hij erkent dat er sprake is van verschillende belangen. “We hebben niet altijd fluitend bij elkaar gezeten, soms was er ook wel wat spanning. Maar dat mag. Uiteindelijk hebben we door met alle belangen zo veel mogelijk rekening te houden het maximale eruit gehaald.” Naast de drie genoemde partijen is er in de afgelopen periode nog een vierde partij in beeld gekomen, merkt Boom op. “Dat zijn de bewoners. Die worden hier ook nadrukkelijk bij betrokken.” Waarom niet meteen van het begin? “We wilden eerst de basis op orde brengen. Nu gaan we een soort verbindingsofficier aanstellen om de contacten met ondernemers te onderhouden. Hoe snel die er moet komen? Zo snel mogelijk. De vacature is inmiddels klaar.”

Nieuwe horecavisie
Kort samengevat staat er in het Plan binnenstad Venlo 2030 dat er komende jaren meer moet worden ingezet op beleving – van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. Het aantal vierkante meters detailhandel wordt teruggebracht en het aanbod dat blijft moet een veelzijdiger karakter krijgen. Er wordt nadrukkelijk ingezet op het aantrekken van winkels in het midden- en hoger segment. Verder wordt de balans tussen wonen, werken, recreëren en horeca onder de loep genomen. Boom erkent dat met name het aantal horecazaken de afgelopen jaren een flinke toename heeft laten zien, met alle bijbehorende gevolgen. “We gaan dus werken aan een nieuwe horecavisie, onder meer in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland.” De Duitse kooptoerist, een omvangrijke doelgroep, blijft welkom, zegt Boom, maar de komende jaren zal ook nadrukkelijk de aandacht uitgaan naar de regionale consument.

Van droom tot daad
Het plan ligt er nu, maar hoe kom je van droom tot daad in een relatief korte periode? Boom glimlacht en erkent dat corona voor vertraging heeft gezorgd. Toch is hij positief. “Vergeet niet dat er een basis is. We hebben al heel wat kwaliteitswinkels in de binnenstad, maar soms kijken we daar te gemakkelijk overheen. En met een volwaardig museumkwartier trekken we eveneens een doelgroep die wat meer te besteden heeft.” In het plan komen ook andere kwaliteiten waar Venlo van kan profiteren aan bod, zoals de historische uitstraling van de binnenstad en het bourgondische karakter van de stad.

Ambities
Bepaalde plannen zijn gemakkelijker uit te voeren dan anderen, maakt hij duidelijk. “Meer groen in de binnenstad is relatief eenvoudig te realiseren. Met de zondagsreiniging gaan we binnenkort beginnen. Voor de plannen met de zuidflank – het gebied bij het Vleesplein waar we een transformatie willen doorvoeren met minder winkelmeters en meer woonruimte – zijn we dan weer afhankelijk van geïnteresseerde partijen. Maar de wil is er en, zoals gezegd, zeker door de samenwerking tussen gemeente, winkeliers, vastgoedeigenaren en in de toekomst ook andere partijen als bewoners denk ik dat we de komende jaren heel wat van onze ambities kunnen verwezenlijken.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad