Rosarium wordt weer mooie plek van weleer, maar wanneer?

14 mei 2021

Het is in potentie een van de mooiste plekken in de Venlose binnenstad, maar het Rosarium heeft in de afgelopen jaren het nodige aan schoonheid ingeboet. Dat ondanks de inzet van tal van omwonenden. De plannen om de rozentuin op te knappen en opnieuw in te richten liggen er, de vraag is alleen wanneer ze in uitvoering gaan.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag

Zwerfvuil en overlast van junks zijn twee problemen waar het Rosarium mee te kampen heeft. Dat is, zo vertelt een van de omwonenden, Han Bloemendal, een probleem dat al jaren speelt. Sinds hij en zijn vrouw Annet in de Rosariumwijk wonen, doet hij regelmatig een rondje zwerfvuil opruimen in de omliggende straten. En dus ook in het Rosarium zelf. “Dan kom je vanzelf in gesprek met andere omwonenden. Die gaat het aanzien eveneens aan het hart. Met een van hun, Chantal van Soest, besloot ik een aantal maanden geleden een en ander wat meer gestructureerd aan te pakken.”

Grote respons
Dat was al eerder gebeurd, geeft Han aan, binnen de Stichting Venloos Rosarium. “Maar die is niet echt meer actief. Herstart bleek moeilijk. Dus hebben we met een aantal omwonenden de koppen bij elkaar gestoken en hebben alle mensen in de wijk via een brief benaderd. De respons was groot. Zo’n 150 mensen gaven aan iets te willen betekenen. Meehelpen in het onderhoud en schoonmaken of zoiets als een donatie.”

IVN Maasduinen
Via Chantal van Soest kwam er tevens contact tot stand met IVN Maasduinen, een vrijwilligersvereniging die zich inzet voor de bescherming van natuur, milieu en landschap. De enige tijd geleden opgerichte afdeling Venlo streeft onder andere naar meer vogels, insecten en bloemen in de stad, vertelt Sjeng Vissers van betreffende afdeling. “We zijn met de bewoners in gesprek gegaan over hoe het Rosarium op te knappen. Daarbij kwam onder meer naar voren dat de banken meer in het zicht moesten komen te staan en er behoefte is aan betere verlichting. Zelf zagen we dat bijvoorbeeld het aanpassen van de padenstructuur een verbetering zou zijn. En er is de noodzaak van het verbeteren van de ondergrond.”

Impasse
Op basis van de diverse ideeën werd door IVN Maasduinen een ontwerp gemaakt en een begroting opgesteld. Volgens Han Bloemendal kwam daarna de gemeente Venlo weer nadrukkelijk in beeld. Waardoor er een impasse lijkt te ontstaan, zegt hij. “Ik denk niet dat er dit voorjaar nog iets gebeurt en dat zou jammer zijn. Zover ik heb begrepen is de gemeente een aanbestedingstraject gestart om een hoveniersbedrijf te vinden voor de werkzaamheden in het Rosarium. Het is jammer dat wij als bewoners al een tijdje niets meer horen. We willen graag ons steentje bijdragen.”

Stapje terug
Sjeng Vissers legt uit dat de gemeente alle werkzaamheden, die nodig zijn om het Rosarium op te knappen, in één keer wil laten uitvoeren. “Dat lukt ons als vrijwilligersvereniging niet. Dus hebben wij wat de uitvoering betreft een stapje terug gezet, zijn op het reservebankje gaan zitten – het had voor ons geen zin om in de communicatie tussen bewoners en gemeente te blijven zitten. We hebben ons ontwerp aan beide partijen overhandigd met de opmerking, prima, doe er je voordeel mee. Dus van de laatste stand van zaken ben ik verder niet op de hoogte.”

Groen licht
Een woordvoerder van de gemeente Venlo bestrijdt dat IVN en de bewoners zijn afgehaakt. Hij wijst onder meer op het aan de gemeente overgedragen ontwerp. “Dat is door ons aangevuld. We hopen op korte termijn akkoord wat betreft de financiering te krijgen. Met de werkgroep is 3-4 weken terug op locatie nog gesproken. Super enthousiast.” Hij merkt op dat er inderdaad een offerte is aangevraagd. “Zodra er wat de financiën betreft groen licht is, zal met de uitvoering worden gestart.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad