Stadscolumn: Wees alert op mensen met dementie en Parkinson

18 oktober 2022

Dat de wereld verandert, is een feit. Doordat veel ziektes – God zij dank – beter te genezen zijn, stijgt de levensverwachting. Daardoor worden we echter wel met andere aandoeningen geconfronteerd, zoals dementie en Parkinson. Daar is vooralsnog geen kruid tegen gewassen. Echter, deze groep mensen verdient het ook om in winkels respectvol geholpen te worden.

Tekst: Renier Linders | Beeld: Foto Kino Linders

Als ondernemers, maar ook als mede-consument, is het belangrijk om te weten hoe we daar op juiste wijze mee om moeten gaan. Oordeel dus niet te snel als een persoon op straat of in de winkel zich verward gedraagt. Kijk naar elkaar om en toon medemenselijkheid.

In onze eigen fotospeciaalzaak maken we het regelmatig mee dat een klant niet goed uit zijn of haar woorden komt of een vraag stelt die wij niet begrijpen. Probeer ze te helpen en stel ze vooral niet teleur. Er kan sprake zijn van dementie of een andere hersenafwijking. Ook zijn er mensen die regelmatig met dezelfde vraag terugkomen of die telkens hetzelfde product willen kopen. Dan weet je als ondernemer dat er iets niet in de haak is. Ik probeer ze dan iets te beloven. Hoe triest dat ook klinkt, maar dat vergeten ze en ze verlaten toch met een goed gevoel de zaak.

Vaak gaat het om personen die in de overgangsfase zitten. De fase waarin ze nog een reguliere klant lijken, maar eigenlijk al afwijkend gedrag vertonen. Deze mensen zijn onzeker. Ze weten dat ze de controle aan het verliezen zijn over hun spraak, houding en denkvermogen. Een trieste ontwikkeling, maar het zijn signalen die je als medemens leert herkennen.

Als ondernemer ben je niet alleen bezig met verkopen, maar dient jouw winkel en straat tevens een veilige sociale omgeving voor iedereen te zijn. Hier in de Klaasstraat zijn veel zelfstandige ondernemers gevestigd met een gezonde dosis levenservaring. Ze hebben al iemand in eigen omgeving meegemaakt die getroffen is door dementie, Alzheimer of Parkinson. Dat geldt overigens voor meer ondernemers in andere winkelstraten, maar er zijn ook zaken waar ze te vaak inzetten op louter jong personeel. Die kunnen misschien snel handelen of kennen de nieuwste ontwikkelingen goed, maar juist de oudere werknemer heeft levenservaring en weet vaak de kortste weg. Zorg dus voor een gemengd personeelsbestand in je winkel. De juiste mix van jong en oud vult elkaar aan.

Om alert te zijn op afwijkend gedrag vinden in Venlo regelmatig trainingen plaats om de symptomen van dementie of Parkinson te herkennen. Ik heb ze zelf ook gevolgd en meer binnenstadondernemers waren daarbij aanwezig. We kregen handvatten aangereikt om op juiste en respectvolle wijze met deze groeiende problematiek om te gaan. Door praktijkvoorbeelden te oefenen ben je als ondernemer of medewerker beter voorbereid.

Wat voor ons als ondernemers en medewerkers geldt, telt vanzelfsprekend ook voor het winkelend publiek. Ja, in Venlo lopen veel verslaafden rond, maar er zijn tevens mensen met probleemgedrag dat niet door drank of drugs veroorzaakt is. Toon belangstelling voor de ander. Zie je iemand dolend over straat lopen of staat een persoon gedurende langere tijd voor zich uit te staren, vraag dan of je kunt helpen. Iemand die lijdt aan dementie kan echt gewoon de weg kwijt zijn. Door rustig te vragen of je kunt helpen, zet je als medemens al de eerste stap. Er is vervolgens altijd iemand in de buurt, een passant of ondernemer, die weer verder kan helpen. Ben alert en help. Vroeg of laat krijgen we hier allemaal mee te maken.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad