Tienjarenplan als stip aan de horizon voor Venlo-centrum

7 februari 2020

In 2013 werd Venlo nog verkozen tot Beste Binnenstad van Nederland. Een doel was bereikt, maar diverse partijen slaagden er niet in om op juiste wijze door te pakken. Dat gaat echter veranderen.

tekst : Rob Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag, Petra Lenssen en VenloVanbinnen

Want nu is er een nieuw initiatief: de zogenaamde gouden driehoek van de binnenstad. Een samenwerkingsverband tussen gemeente Venlo, Venlostad.com en Vereniging van Vastgoedeigenaren. Het doel is om de binnenstad een boost te geven. Dit gebeurt middels ‘Plan Binnenstad 2030’. Een tienjarenplan waarbij alle drie genoemde partijen hebben afgesproken de binnenstad aantrekkelijk te maken voor ondernemers, binnenstadbewoners, vastgoedeigenaren én natuurlijk de bezoekers van Venlo-centrum. Een nieuwe stip op de horizon, zoals ze zelf zeggen.

Situatie Roermond
Het is vooral een uniek plan, zo laten Erwin Boom (wethouder), Erik Manders (voorzitter Venlostad.com), Marc Bartels (voorzitter Vereniging van Vastgoedeigenaren) en Marcel Tabbers (city manager bij Venlo Partners) weten. Zij zijn zich er alle vier van bewust dat de retailbranche verandert, maar ook dat de consument andere verwachtingen heeft bij een bezoek aan de binnenstad. “Kijk naar de berichten in de media over het centrum van Roermond,” zo trapt Marc Bartels af. “Die tonen precies aan waar het misgaat. Iedereen in die stad heeft de beste bedoelingen, maar er is een gebrek aan vaste samenwerking. Er is geen routemap. Niet alle belanghebbenden in die stad hebben de neus in dezelfde richting staan. Juist daarom zijn wij in Venlo dit initiatief begonnen. Gericht op de lange termijn.”

 

Erik Manders, Marcel Tabbers, Erwin Boom en Marc Bartels

 

Gezamenlijke belangen
Erwin Boom bevestigt de uitleg van Bartels. “Wij moeten dit samen doen. De ondernemer moet de gasten welkom heten. De vastgoedeigenaren zijn nodig om te praten over huurprijzen en opwaarderen van de panden. De gemeente heeft de rol van partij die voorzieningen faciliteert om de stad nog aantrekkelijker te maken. We kunnen niet zonder elkaar. Deze partijen hebben veel gezamenlijke belangen. Juist nu de wereld verandert. Welke balans willen we tussen horeca- en winkelaanbod? Hoe gaan we de leegstand aanpakken? De mensen weten Venlo echt wel te vinden. In 2018 bereikten we binnen de gemeente voor de eerste keer de grens van één miljoen overnachtingen. Dat toont aan dat mensen graag hier verblijven en daarbij ook een bezoek aan de binnenstad brengen. Venlo moet een stad zijn om prettig te wonen, leven, werken en te verblijven.”

Rapport
De komende maanden starten de partijen met het schrijven van een rapport om de doelstellingen voor de toekomst vast te leggen. Daarbij krijgt het hulp van DTNP (Droogh Trommelen en Partners), een bureau voor overheden en marktpartijen dat adviseert over ruimtelijke en economische ontwikkelingen met daarbij een specialisatie voor centrumgebieden. Bartels onderbouwt de keuze: “Het is goed om een externe partij er bij te betrekken. Zij hebben een zelfde rol gehad in Deventer, een stad van gelijk omvang en uitdagingen als Venlo. We hebben er niets aan om ons te vergelijken met steden als Amsterdam of Utrecht. Tevens hebben we er bewust voor gekozen om DTNP niet het rapport zelf te laten schrijven. Uitbesteden heeft geen enkele zin. Het gaat over ons. Dan moet je als belanghebbenden ook juist zelf dat rapport schrijven. Dankzij die begeleiding kunnen wij cijfers uit hun onderzoeken vertalen en van daaruit de juiste keuzes maken.”

Cijfers vertalen
Marcel Tabbers verwacht dat dit over een half jaar klaar is. Samen met Tom Vullings van de gemeente Venlo is hij schrijver van het rapport. “De input vanuit DTNP hebben wij inderdaad nodig om cijfers naar onze eigen organisatie te vertalen. Wij als partners in dit samenwerkingsverband hebben de kennis over de eigen stad. Als het rapport klaar is zullen de eerste concrete acties volgen. Wat is bijvoorbeeld het doel voor over drie of vijf jaar? Iedere stakeholder krijgt een eigen agenda met als einddoel die stip op de horizon, het jaar 2030, waar alle partijen baat bij hebben. Het is beter om met elkaar te praten, dan over elkaar te praten. We hebben een gezamenlijk belang.” Binnenstadbewoners worden daarbij zeker niet vergeten. “Deze mensen kiezen bewust voor de binnenstad om zo dicht bij voorzieningen te wonen. Zij zijn belangrijke klanten voor de ondernemers. Het zijn de mensen waarmee aan de kassa een praatje over de eigen omgeving wordt gemaakt. Ook zij zijn dus belangrijk.

Rol vastgoedeigenaren
De rol van de vastgoedeigenaren wordt in ieder geval essentieel. Volgens Marc Bartels is zijn vereniging altijd bereid te investeren, maar dan moet er wel een breed gedragen toekomstbeeld zijn waar iedereen achter staat. “Wij willen zekerheid voor de lange termijn. Daar zijn we nu mee bezig. Natuurlijk gaan we fouten maken. Natuurlijk zullen mensen soms teleurgesteld zijn, maar als iedereen die zich aan deze samenwerking committeert ook maar achter het plan blijft staan, dan heeft dit plan veel kansen van slagen. Daarom moet de richting wel voor iedereen duidelijk zijn. Dit is zeker geen actie om zieltjes te winnen, maar wel een plan waar zoveel mogelijk mensen profijt van moeten hebben. Niet iedereen zal het er mee eens zijn, maar zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar.”

Toerisme steeds belangrijker
Alle bij dit plan betrokken partijen zijn dagelijks intensief met de binnenstad bezig. Daarbij zien ze dat toerisme een steeds belangrijker factor wordt. Erik Manders: “Het dagtoerisme is toegenomen. Daarom moet je als binnenstad nieuwe keuzes maken. Mensen komen niet alleen voor een boek of een paar schoenen naar Venlo. De binnenstadbezoeker van nu zoekt beleving. Het is essentieel om over cijfers te beschikken die het beeld van de moderne consument zo goed mogelijk omschrijven. Alleen dan is het mogelijk een visie voor lange termijn te maken. Daarom worden in het te schrijven rapport ook duidelijke kaders aangegeven waar zowel politiek, ondernemers, bewoners als vastgoedeigenaren duidelijk mee uit de voeten kunnen. Hopelijk worden we dan in 2030 weer Beste Binnenstad van Nederland. Als het kan misschien wel eerder.” Erwin Boom vult hem aan: “Het is nu onze taak om zo veel mogelijk partijen achter ons te krijgen. Daarbij is het een kwestie van geven en nemen. De tijd van brandjes blussen is voorbij. We willen nu preventief te werk gaan.”

Volgens de aangesloten partijen zou het pure winst zijn als op termijn alle bewoners en ondernemers van de binnenstad als echte ambassadeurs over hun stad praten. “Iedereen moet zich hier goed voelen, hier blijven wonen of werken en dus niet via de achterdeur vertrekken. Als we dat doel bereiken, is dat ook pure winst.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad