“Versterken binnenstad gebeurt op meerdere vlakken”

9 oktober 2020

Onderdeel van de op 8 oktober gepresenteerde gemeentelijke begroting 2021-2024 is een transformatiefonds van 2 miljoen euro om de winkelgebieden van Venlo, Tegelen en Blerick te versterken en aantrekkelijker te maken. Wethouder Erwin Boom (Economische Zaken) legt uit dat er naast die langere termijn ook oog is voor de huidige situatie.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Petra Lenssen

Van die 2 miljoen euro in het Transformatiefonds is  de komende twee jaar 1 miljoen bestemd voor de Venlose binnenstad. Waar die aan worden besteed is onderwerp van gesprek, maakt wethouder Erwin Boom duidelijk. “We zijn als gemeente frequent in gesprek met diverse partijen als Venlo Partners, Venlostad.com en ook de vastgoedeigenaren, waarmee ook de basis gevormd wordt voor het Plan Binnenstad 2030. Deze basis wordt vervolgens breder geraadpleegd en hier moeten projecten uit komen waar op de lange, maar ook op de korte termijn invulling aan gegeven kan worden. Dat laatste kan dan mede met de eerder genoemde middelen aangepakt worden.”

Lichtplan
Dat kan om uiteenlopende zaken gaan, merkt Boom op. “Panden die lang leeg staan kun je bijvoorbeeld splitsen en zo aantrekkelijker maken om een winkel in te beginnen. Of als ze aan de rand van het kerngebied liggen transformeren tot woning. Maar je kunt ook denken aan een sfeervollere aankleding.” Hij noemt verder het lichtplan. “Daar hebben we in het voorjaar met een grote afvaardiging van de eerder genoemde partners een eerste schouw voor gedaan; gekeken hoe je met licht een locatie aantrekkelijker kunt maken. Bijvoorbeeld het beter uitlichten van monumentale panden, of het sfeervoller aanlichten van looproutes in onze binnenstad.”

Groenonderhoud
Een eerste resultaat zal volgens Boom in de loop van volgend jaar bij de Keulse Poort te zien zijn. “Daar beginnen binnenkort werkzaamheden om het buitengebied een groener, parkachtig karakter te geven. Met de juiste verlichting moet daar een sfeervolle plek ontstaan. Overigens wordt dat niet gefinancierd uit het Transformatiefonds, daar zijn aparte middelen voor. Zoals er onder meer ook een flinke inhaalslag gepland is voor het groenonderhoud. Dit geldt voor de gehele gemeente, maar daar kan de binnenstad eveneens van profiteren. Het versterken van de binnenstad gebeurt dus op meerdere vlakken. Ja, ook met aandacht voor erfgoed, zoals het herstellen van historische gevels. Daar is in de begroting 200.000 euro extra voor vrij gemaakt.”

Tweede coronagolf
Boom beseft terdege dat er naast die wat langere termijn het ‘nu’ is, periode waarin zich een tweede coronagolf lijkt aan te dienen met daarbij behorende maatregelen. “Daar zijn we natuurlijk al op ingesprongen na de eerste golf, enkele maanden geleden. We hebben daarvoor vanuit de gemeente extra budget ter beschikking gesteld. Daar is onder meer in samenwerking met Venlo Partners de ‘Koop Lokaal’-actie in onze winkelcentra mee gestart. En zo zijn er nog allerlei initiatieven opgezet om ervoor te zorgen dat de middenstand wordt ondersteund.”

Aanvullend
Dat er volop onzekerheid heerst onder winkeliers en horeca-ondernemers begrijpt de wethouder volledig. “Daar ben ik me absoluut van bewust. Maar we volgen de ontwikkelingen op de voet, hebben zeer regelmatig overleg met onze partners en zullen waar mogelijk zeker aanvullende initiatieven opzetten om ondernemers te steunen.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

Bowie in Venlo

Bowie in Venlo

Column: Jac Buchholz | Beeld: Peter Janssen David Bowie kwam voorbij. Op televisie uiteraard – stel je voor, het zou wat zijn. Terug in de tijd, een optreden tijdens zijn Ziggy Stardust-tour in de Hammersmith Odeon. Voorafgaand aan afsluiter Rock ‘n’ Roll Suicide...