Winkelen in de anderhalvemetermaatschappij, hoe gaat Venlo daar mee om?

8 mei 2020

De Venlose winkelstraten worden beetje bij beetje voller. Goed voor de handel, maar de winkeliers hebben wel nog steeds te maken met de diverse, weken geleden opgelegde restricties. Hoe dat in goede banen te leiden, luidt dan ook de vraag aan Venlostad.com-voorzitter Erik Manders.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

“Daar zijn we, samen met onder meer Venlo Partners, de gemeente en ook Koninklijke Horeca Nederland afdeling Venlo, momenteel volop over in overleg”, is zijn antwoord. “De eerste resultaten zullen binnenkort zichtbaar en merkbaar zijn. Zo is vandaag bijvoorbeeld al een gezamenlijke brief naar alle horecazaken gestuurd over de verruiming van de terrassen per 1 juni.”

Duitse bezoekers
De Duitse bezoekers zijn een van de aandachtspunten, geeft Manders aan. Nu aan de grens alleen nog maar steekproefsgewijs wordt gecontroleerd, zal het aantal Duitse kooplustigen gestaag toenemen. Hoe krijg je dat voor elkaar dat die zich aan de hier geldende regels houden. “Je kunt niet meteen iedereen die zich niet aan de regels houdt een boete geven. Dat is heel ongastvrij. Er zal wel meer moeten worden gehandhaafd, mensen aanspreken. Een van onze ideeën is om Duitse agenten mee te laten lopen. In het verleden is gebleken dat Duitse bezoekers daar gevoelig voor zijn. Venlo Partners heeft voor de Duitse consument inmiddels een specifieke werkgroep opgericht. Daarin zijn ook een bestuurslid en stadsambassadeur van Venlostad.com vertegenwoordigd”

Bewegwijzering
Vervolgens, wat te doen met voller wordende straten en winkels waar maar een beperkt aantal mensen naar binnen mag? Ook dat heeft volgens Manders volop de aandacht. “We zijn samen bezig met bewegwijzering, met het aangeven van looproutes. Dat wordt door Venlo Partners uitgevoerd, op uniforme wijze.” Winkeliers die daar zelf mee aan de slag willen, vraagt Manders nog even te wachten. “We kiezen voor uniformiteit. Dat is duidelijker en ziet fraaier uit. Kwaliteit voor kwantiteit dus.”

Cirkels
Een ander idee is volgens Manders om op centrale plekken, bij bijvoorbeeld parkeerplaatsen en de entrees van de binnenstad cirkels van anderhalve meter op de grond aan te brengen. “Zodat het winkelend publiek een idee krijgt van de juiste afstand die ze tot elkaar moeten houden. Iedereen is welkom zolang ze zich aan de veiligheidsvoorschriften houden.” Hij vertelt dat aanstaande zaterdag tevens een schouw in de binnenstad plaatsvindt. “Doen we vaker, om problemen te signaleren. Nu gaan we heel gericht kijken naar loopstromen en naar plekken waar knelpunten kunnen ontstaan. Smalle straten bijvoorbeeld, waar mensen voor winkels moeten wachten of waar horeca zit die wellicht binnenkort hun terras wat willen uitbreiden.”

Per situatie
Dat laatste aspect heeft eveneens volop de aandacht, maakt Manders duidelijk. Want met het eventueel, beperkt, opengaan van de horeca op 1 juni zullen er nog meer mensen naar de stad komen. Bovendien zullen veel horeca-ondernemers op zoek gaan naar wat extra ruimte voor hun terras. “Daar zullen we per situatie uit moeten komen. Hopen op wat coulance en solidariteit van de winkeliers als een horeca-ondernemer zijn terras wat wil uitbreiden en op begrip van de horeca-ondernemers dat dit niet overal mogelijk is. Indachtig het credo ‘samen maken we de stad’.”

Mobiliteitsplan
Verder wordt er, zegt Manders, gewerkt aan een mobiliteitsplan, mede met het oog op de uitbreiding van de terrassen. “Je kunt dan denken aan het tijdelijk sluiten of verleggen van fietsroutes of het autoluw maken van een locatie. Al moeten veiligheidsdiensten te allen tijde doorgang blijven behouden. Daarnaast kijken we naar de bezorgdiensten. Het online bestellen is de laatste weken namelijk flink toegenomen.” Tot slot noemt hij de app die in de maak is en waarmee snel en gemakkelijk een tijdstip gereserveerd kan worden bij de Venlose horeca (voorlopig verplicht, red.) maar eventueel ook bij winkels.

Eigen verantwoordelijkheid
Zo wordt er momenteel naar allerlei zaken gekeken die betrekking hebben op veilig en aangenaam winkelen in de Venlose binnenstad. Maar, merkt Manders op, we kunnen veel regelen, bezoekers en ondernemers hebben uiteraard ook een eigen verantwoordelijkheid. Dat is tot nu toe in grote lijnen goed gegaan. We hopen dat dit zo blijft. En mochten binnenstadondernemers vragen of suggesties hebben, dan kunnen ze altijd bij mij en Venlostad.com terecht.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad